Ngoại ngữ Tổng hợp

thaohien8c

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
12 Tháng mười hai 2015
1,076
1,090
256
19
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Make questions for the underline words
1. I don't like smoking because it's harmful for my health.
2. We often have literature lessons on Monday and Friday.
3. ................is Greg like ? He's tall and thin with brown hair.
a, What b,How c,Who d,Whom
 

Tuấn Anh Phan Nguyễn

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,030
694
Quảng Trị
THPT
Make questions for the underline words
1. I don't like smoking because it's harmful for my health.
=> Why don't you like smoking?
2. We often have literature lessons on Monday and Friday.
=> When do you often have literature lessons?
or What lessons do you often have on Monday and Friday?
3. ................is Greg like ? He's tall and thin with brown hair.
a, What b,How c,Who d,Whom
 
Top Bottom