Tổng hợp tài liệu học tiếng Pháp

H

hcmus

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một số sách mình có và đã up

Vietforum.vn_Communiquer en Francais
Vietforum.vn_DOSSIER pour la préparation orale
Vietforum.vn_Expression écrite A1 et A2
Vietforum.vn_EXPRESSION ORALE NIVEAU 1-3 ( book+audio)
Vietforum.vn_Ficheped
Vietforum.vn_Français.com CLE
Vietforum.vn_Les combines du telephone
Vietforum.vn_Les combines du telephone_mp3
Vietforum.vn_Mot so sujets va exemples production orale
Vietforum.vn_Vocabulaire
Vietforum.vn_350 Exercices De Grammaire Niveau Moyen
Vietforum.vn_450 exos de Grammaire intermediaire
Vietforum.vn_AUDIO MP3 TCF entrainement intensif
Vietforum.vn_CD 1 Exercice doral en contexte - NIVEAU DEBUTANT
Vietforum.vn_CD 2 Exercice doral en contexte - NIVEAU DEBUTANT
Vietforum.vn_CD audio clé nouveau DELF A1
Vietforum.vn_clé du nouveau DELF B2 ( book)
Vietforum.vn_clé nouveau DELF A1 (guide de professeur)
Vietforum.vn_Clé nouveau DELF A1 (livre)
Vietforum.vn_Communication progressive du Français niveau débutant.audio
Vietforum.vn_Correspondance_facile
Vietforum.vn_Countdown_To_French
Vietforum.vn_Etude de Francais
Vietforum.vn_Exercice doral en contexte niveau débutant (corrigé)
Vietforum.vn_Exercice doral en contexte niveau débutant
Vietforum.vn_Expression orale niveau 1 EO
Vietforum.vn_Expression orale niveau 2(b1)audio
Vietforum.vn_FESTIVAL 1- cahier dexercice
Vietforum.vn_FESTIVAL 1 CD de cahier
Vietforum.vn_FESTIVAL 1 CD de livre
Vietforum.vn_FESTIVAL 1- CORRIGE ET TRANSCRIP
Vietforum.vn_FESTIVAL 1- LIVRE délève
Vietforum.vn_Guide nouveau taxi 1
Vietforum.vn_Guide pratique de la communication français
Vietforum.vn_La Grammaire des Premiers Temps I
Vietforum.vn_La grammaire des premiers temps II
Vietforum.vn_Le nouvel espaces (CD audio)
Vietforum.vn_Le.Nouvel.Espaces.1_cahier
Vietforum.vn_Le.Nouvel.Espaces.1_livre
Vietforum.vn_Les clés du nouveau DELFB2 (audio)
Vietforum.vn_Les expressions idiomathiques
Vietforum.vn_Les verbes et leurs prépositions
Vietforum.vn_Precis de Grammaire
Vietforum.vn_Phonetique en dialogue (book+audio)
Vietforum.vn_SAVOIR ARGUMENTER (production orale et écrite)
Vietforum.vn_TCF entrainement intensif
Vietforum.vn_CLE International - Phonétique en dialogues - Niveau Debutant
Vietforum.vn_Communication progressive du francais- intermediare
Vietforum.vn_DALF C1 - C2 250 activites liv
Vietforum.vn_Delf A1 150 activités audio
Vietforum.vn_Delf A1 150 activités
Vietforum.vn_DELF B2 200 activités au
Vietforum.vn_DELF B2 200 activités liv
Vietforum.vn_DELF Junior Scolaire A2 200 activités au_PO
Vietforum.vn_DELF Junior Scolaire A2 200 activités audio1
Vietforum.vn_DELF Junior Scolaire A2 200 activités livre
Vietforum.vn_DELF Junior Scolaire B1 200 activités Au
Vietforum.vn_DELF Junior Scolaire B1 200 activités liv
Vietforum.vn_French For Dummies
Vietforum.vn_LExpression Française (écrite et orale)
Vietforum.vn_Objectif Express A1-A2 OE_A1_A2_Au
Vietforum.vn_Objectif Express A1-A2 OE_A1_A2_liv
Vietforum.vn_Assimil Business French PDF and 4CDs
Vietforum.vn_DALF C1 - C2 250 activites au
Vietforum.vn_Préparation à l’examen du DELF A2 (1CD audio)
Vietforum.vn_Phonetique Progressive du Français _ Debutant ( PDF + AUDIO )
Vietforum.vn_Phonetique Progressive du Français _ Intermediaire ( PDF + AUDIO )
Vietforum.vn_Reussir le DELF B1 au
Vietforum.vn_Reussir le DELF B1 liv
Vietforum.vn_Reussir le DELF B2 au
Vietforum.vn_Reussir le DELF B2 liv
Vietforum.vn_Vocabulaire Expliqué du Français (Niveau Intermédiaire)

41fBlgSaLlL._SL500_AA300_.jpg


9782090328417.jpg


Festival-1-podrecznik.jpg

ACH002614434.0.580x580.jpg


9788484433507.png


km-download.gifNguồn: Vietforum.vn
 
H

haidang999

B ơi khi mình down về nó ko cho và báo "The user hosting this
content is out of bandwidth."
LÀm sao để down dc?
 
Top Bottom