Vật lí 12 Tổng hợp hai dao động

Xuân Hiếu hust

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
1,829
2,094
291
18
Nghệ An

Xuân Hiếu hust

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
1,829
2,094
291
18
Nghệ An
View attachment 188171
Thế này đã rõ đề chưa ạ? Mong bạn giúp mình!!!
Đầu tiên ta sẽ vt dc pt dao động của [tex]x_{12},x_{23}[/tex]
Bạn nhìn cái điểm cắt đầu tiên ấy, lúc đó [tex]x_{23}[/tex] ở biên âm còn [tex]x_{12} = -\frac{A_{12}}{2}[/tex]=> [tex]x_{23}[/tex] nhanh pha hơn [tex]x_{12}[/tex] là [tex]\frac{\pi}3{}[/tex]

Ta có 3 pt sau: [tex]x_{23}=x_2+x_3=4cos(\omega t+\frac{\pi}{2})\\ x_{12}=x_1+x_2=8cos(\omega t+\frac{\pi}{6})\\ x_1=-1.5x_3[/tex](cái này thì cần đọc đề kĩ sẽ thấy)
=>[tex]x_{12}=-1.5x_3+x_2\\ x_{23}=x_2+x_3\\ x_2=\frac{1.5x_{23}+x_{12}}{2,5}[/tex]
đến đây bạn dùng chứng năng tổng hợp của máy tính là tìm dc A2 nhé
Tham khảo thêm tài liệu tại Thiên Đường kiến thức
 
Top Bottom