Tổng hợp 90 tài liệu môn Toán bao gồm lý thuyết, bài tập, phương pháp cho các bạn

L

lysuhoai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP, BÀI TẬP:
1. Phương trình - Hệ bất phương trình đại số:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-trinh-he-bat-phuong-trinh-dai-so.168/

2. Sổ tay Toán cấp 3:
http://chukienthuc.com/threads/so-tay-toan-cap-iii.47/

3. Một số kỹ năng giải hệ phương trình:
http://chukienthuc.com/threads/mot-so-ki-nang-giai-he-phuong-trinh.244/

4. Chứng minh bất đẳng thức:
http://chukienthuc.com/threads/chung-minh-bat-dang-thuc.245/

5. Phương trình và bất phương trình mũ:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-trinh-va-bat-phuong-trinh-mu.187/

6. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô si:
http://chukienthuc.com/threads/su-dung-bat-dang-thuc-co-si.228/

7. Tính đơn điệu của hàm số:
http://chukienthuc.com/threads/tinh-don-dieu-cua-ham-so.191/

8. Bất phương trình và đồ thị:
http://chukienthuc.com/threads/bat-phuong-trinh-va-do-thi.183/

9. Bài toán tham số - cực trị:
http://chukienthuc.com/threads/bai-toan-tham-so-cuc-tri.182/

10. Bất đẳng thức trung bình điều hòa:
http://chukienthuc.com/threads/bat-dang-thuc-trung-binh-dieu-hoa.181/

11. Chuyên đề phương trình lượng giác - Luyện thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luong-giac-luyen-thi-dai-hoc-cao-dang-2013.327/

12. Hệ phương trình đại số:
http://chukienthuc.com/threads/he-phuong-trinh-dai-so.214/

13 Phương trình logarit:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-trinh-logarit.246/unread

14. Một số bài toán thường gặp về đồ thị:
http://chukienthuc.com/threads/mot-so-bai-toan-thuong-gap-ve-do-thi.243/

15. Luyện tập khảo sát hàm số:
http://chukienthuc.com/threads/luyen-tap-khao-sat-ham-so.242/

16. Khoảng cách và hàm số:
http://chukienthuc.com/threads/khoang-cach-va-ham-so.241/

17. Khảo sát đồ thị:
http://chukienthuc.com/threads/khao-sat-do-thi.240/

18. Hàm số ôn thi đại học - Cao đẳng 2009:
http://chukienthuc.com/threads/ham-so-on-thi-dh-cd-nam-2009.239/

19. Tuyển tập các bài toán về lượng giác trong đề thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/bai-toan-ve-luong-giac.186/

20. Bài tập về Bất đẳng thức:
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-bat-dang-thuc.188/

21. Tuyển tập bài tập về bất đẳng thức cauchy:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-bai-tap-bat-dang-thuc-cauchy.184/

22. Cách giải câu 5 trong đề thi đại học khối A năm 2009:
http://chukienthuc.com/threads/cac-cach-giai-cau-5-trong-de-thi-dai-hoc-khoi-a-nam-2009.174/

23. 500 bài toán tổng hợp bất đẳng thức:
http://chukienthuc.com/threads/500-bai-toan-bat-dang-thuc-tong-hop.111/

24. chứng minh đẳng thức trong tam giác:
http://chukienthuc.com/threads/chung-minh-dang-thuc-trong-tam-giac.185/

25. Phương pháp giải các bài tập hình học không gian:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-cac-bai-tap-hinh-hoc-khong-gian.98/

26. Bài toán hình học phẳng:
http://chukienthuc.com/threads/bai-toan-hinh-hoc-phang.227/

27. Một số bài tập về phương trình đường thẳng:
http://chukienthuc.com/threads/mot-so-bai-tap-ve-phuong-trinh-duong-thang.179/

28. Tổng hợp các bài toán thể tích hình học không gian:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-cac-bai-toan-the-tich-hinh-khong-gian.177/

29. Tuyển tập các bài toán thể tích khối đa diện
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-cac-bai-toan-the-tich-khoi-da-dien.526/

30. Chuyên đề phương trình BĐT-HPT-HBPT
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-phuong-trinh-bpt-hpt-hbpt.525/

31. Chuyên đề BĐT-GTLN-GTNN
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-bat-dang-thuc-va-gtln-gtnn.524/

32. Ứng dụng PP Hàm Số trong giải toán
http://chukienthuc.com/threads/ung-dung-phuong-phap-ham-so-trong-giai-toan.523/

33. Bài tập thể tích khối Đa Diện
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-the-tich-khoi-da-dien.517/

34. Chuyên đề cực trị trong hình học không gian
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-cuc-tri-trong-hinh-hoc-khong-gian.516

35. Chứng minh bất đẳng thức bằng đạo hàm
http://chukienthuc.com/threads/chung-minh-bat-dang-thuc-bang-dao-ham.515/

36. Toán tổ hợp
http://chukienthuc.com/threads/toan-to-hop.349/

37. Các chuyên đề luyện thi đại học môn toán
http://chukienthuc.com/threads/cac-chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan.575/

38. 13 chuyên đề luyện thi đại học của thầy Phan Huy Khải
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan.566/

39. Chuyên đề luyện thi đại học hình học không gian
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-hinh-hoc-khong-gian.581/

40. Chuyên đề luyện thi đại học phần hình học giải tích
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-hinh-hoc-giai-tich.580/

41. Chuyên đề luyện thi đại học bất đẳng thức
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-bat-dang-thuc.579/

42. Chuyên đề luyện thi đại học khảo sát hàm số
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-khao-sat-ham-so.586/

43. Chuyên đề luyện thi đại học phần đại số
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-dai-so.587/

44. Chuyên đề luyện thi đại học phần lượng giác
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-luong-giac.588/

45. Các phương pháp giải nhanh Phương trình - Hệ Phương trình hay của tác giả Nguyễn Anh Huy
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-phuong-trinh-he-phuong-trinh-hay.635/

46. Tuyển tập Các chuyên đề Luyện thi Đại học môn Toán năm 2011 của Trần Anh Tuấn
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan.643/

47. Kinh nghiệm giải toán hình học không gian hay
http://chukienthuc.com/threads/kinh-nghiem-giai-toan-hinh-hoc-khong-gian-hay.779/​

48. Phương pháp tọa độ trong không gian hay
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian.939/

49. Các dạng toán khảo sát hàm số luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/cac-dang-toan-khao-sat-ham-so-luyen-thi-dai-hoc.940/

50. 81 bài tập hệ phương trình có hướng dẫn giải
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-he-phuong-trinh.941/

51. Phương pháp giải các bài toán hình học giải tích oxy trong luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-toan-hinh-hoc-giai-tich-oxy.942/

52. 500 bài toán bất đẳng thức chọn lọc hay
http://chukienthuc.com/threads/500-bai-toan-bat-dang-thuc-chon-loc.943/

53. Tuyển tập 120 bài tập hệ phương trình - bất phương trình - hệ phương trình
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-phuong-trinh-bpt-hppt.944/

54. Bài tập thể tích
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-the-tich.945/

55. Bài tập tích phân
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-tich-phan.946/

56. Tuyển tập các bài tập chứng minh bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất có hướng dẫn giải chi tiết.
http://chukienthuc.com/threads/bat-dang-thuc-gia-tri-lon-nhat-gia-tri-nho-nhat.947/

57. Tài liệu chuyên đề Tích phân của tác giả Trần Sĩ Tùng là tuyển tập các bài tập tích phân có đáp án
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-tich-phan.948/

58. Phương pháp giải các bài tập khảo sát hàm số hay
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-bai-tap-khao-sat-ham-so.950/

59. Phương pháp giải bài tập "Sự tương giao giữa đồ thị hàm số với trục hoành"
http://chukienthuc.com/threads/su-tuong-giao-giua-do-thi-ham-so-voi-truc-hoanh.951/

60. Chuyên đề phương trình - bất phương trình – hệ phương trình mũ logarit
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-pt-hpt-bpt-mu-logarit.952/

61. Tuyển tập 692 bài hình học luyện thi đại học (hot)
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-692-bai-hinh-hoc-luyen-thi-dai-hoc-hot.968/

62. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT Môn Toán 2013
http://chukienthuc.com/threads/huong-dan-on-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2013.1417/

63. 230 bài tập Hệ phương trình ôn thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/he-phuong-trinh-on-thi-dai-hoc.1518/

64. Chuyên đề phương trình mũ và Logarit luyện thi đại học của Nguyễn Thành Long
http://chukienthuc.com/threads/phuong-trinh-mu-logarit-on-thi-dai-hoc.1519/

65. Phương pháp giải phương trình vô tỉ luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-phuong-trinh-vo-ti.1520/

66. Các phương pháp giải phương trình căn thức
http://chukienthuc.com/threads/cac-phuong-phap-giai-phuong-trinh-can-thuc.1521/

67. Một số kĩ thuật giải hệ phương trình
http://chukienthuc.com/threads/ky-thuat-giai-bai-tap-he-phuong-trinh.1522/

68. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của Nguyễn Phú Khánh
http://chukienthuc.com/threads/gia-tri-lon-nhat-gia-tri-nho-nhat-cua-ham-so.1523/

69. Phương pháp giải các bài toán hình học giải tích trong không gian Oxy
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-gai-cac-bai-toan-hinh-hoc-giai-tich-oxy.1524/

70. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian OXYZ của Trần Phương
http://chukienthuc.com/threads/duong-thang-va-mat-phang-trong-khong-gian-oxyz.1525/

71. Tuyển chọn các câu hỏi liên quan khảo sát hàm số - ôn thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-chon-cac-cau-hoi-lien-quan-khao-sat-ham-so.1526/

72. Phương pháp đưa về một biến trong Bất đẳng thức
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-dua-ve-mot-bien-trong-bat-dang-thuc.1527/

73. Phương pháp mới chứng minh Bất đẳng thức
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-moi-chung-minh-bat-dang-thuc.1528/

74. Chuyên đề Phương trình - Hệ phương trình
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-phuong-trinh-he-phuong-trinh.1530/

75. Tích phân và ứng dụng Tóm tắt sách giáo khoa
http://chukienthuc.com/threads/tich-phan-va-ung-dung.1531/

76. Chuyên đề luyện thi đại học môn Toán 2014 của Lưu Huy Thưởng
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-2014.1535/

77. Chuyên đề luyện thi đại học môn Toán 2013 của tác giả Nguyễn Minh Hiếu
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-2013.1536/

78. 40 bài tập hàm số chọn lọc năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/40-bai-tap-ham-so-chon-loc-nam-2013.1537/

79. Trọn bộ Video Bài giảng luyện thi đại học môn Toán 2013- 2014 của thầy Lê Bá Trần Phương
http://chukienthuc.com/threads/bai-giang-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-2013-2014.1543/

80. Tài liệu Bài giảng luyện thi môn Toán năm 2013 của thầy Đặng Việt Hùng
http://chukienthuc.com/threads/tai-lieu-bai-giang-luyen-thi-mon-toan-nam-2013.1546/

81. Luyện thi đại học KIT-2 năm 2014
http://chukienthuc.com/threads/luyen-thi-dai-hoc-kit-2-nam-2014.1566/

82. Các phương pháp tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
http://chukienthuc.com/threads/cac-phuong-phap-tinh-khoang-cach-tu-1-diem-den-1-mat-phang.1573/

83. Luyện thi đại học môn toán - Thầy Lê Bá Trần Phương
http://chukienthuc.com/threads/luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-thay-le-ba-tran-phuong.1574/

84. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT năm 2013-2014
http://chukienthuc.com/threads/boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-thpt-nam-2013-2014.1626/

85. Chuyên đề luyện thi Đại học môn Toán 2014
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-2014.1629/

86. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 12
http://chukienthuc.com/threads/boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-lop-12.1644/

87. 400 bài tập Tích phân hàm số lượng giác
http://chukienthuc.com/threads/400-bai-tap-tich-phan-ham-so-luong-giac.1692/

88. Ôn thi tốt nghiệp môn Toán 2014
http://chukienthuc.com/threads/on-thi-tot-nghiep-mon-toan-2014.1693/

89. Ôn thi Đại học - Cao đẳng cấp tốc môn Toán 2014
http://chukienthuc.com/threads/on-thi-dai-hoc-cao-dang-cap-toc-mon-toan-2014.1694/

90. Các chuyên đề ôn thi đại học môn Toán 2014 cấp tốc
http://chukienthuc.com/threads/cac-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-toan-2014-cap-toc.1695/

Đây chỉ là một phần nhỏ tài liệu LTĐH mà mình có và đã chia sẻ lên web. Trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục chia sẻ tài liệu lên website sau đó update lên face cho các bạn. Để theo dõi và cập nhật được các tài liệu mà mình chia sẻ các bạn có thể vào lên chukienthuc.com.

Chúc các bạn học tập tốt! thành công trên con đường mà các bạn đang và sẽ đi.
 
D

dangtho.cbcpqn@gmail.com

Mình vừa học xong tích phân đang cần tìm thêm bài tập về Tích phân Hàm lượng giác để tham khảo :)
Thanks nhìu
 
  • Like
Reactions: Daphne Dawsons
Top Bottom