Tổng hợp 23 đề thi đại học môn vật lý

L

lysuhoai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TỔNG HỢP 23 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ
1. Tuyển tập đề thi thử đại học môn Vật Lý - 2013:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.329/unread

2. Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý - P2:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-60-de-thi-thu-dh-mon-vat-ly-2013-t2.328/

3. Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý - P1:
http://chukienthuc.com/threads/60-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.175/

4. Tuyển tập 30 đề thi đại học môn Vật Lý - Thầy Bùi Gia Nội:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-30-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2013-thay-bui-gia-noi.330/

5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2013 môn Vật Lý:
http://chukienthuc.com/threads/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2013-mon-vat-ly.306/

6. Tổng hợp đề thi đại học khối A môn Vật Lý (2002 - 2012):
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-dai-hoc-khoi-a-mon-vat-ly-2002-2012.281/

7. Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý 2012:
http://chukienthuc.com/threads/bo-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2012.172/

8. Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2013 trường chuyên Nguyễn Huệ:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2013-truong-chuyen-nguyen-hue.101/

9. Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2009:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2009.102/

10. Đáp án và đề thi đại học khối A môn Lý 2013ề thi đại học cao đẳng năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-va-dap-an-de-thi-dai-hoc-khoi-a-mon-ly-nam-2013.425/

11. Đáp án và đề thi cao đẳng khối A-A1 môn Lý 2013
http://chukienthuc.com/threads/dap-an-va-de-thi-cao-dang-khoi-a-a1-mon-ly-2013.479/

12. Tuyển tập đề thi Đại học - Cao đẳng môn Vật lý 2007-2012
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-dai-hoc-cao-dang-mon-vat-ly-2007-2012.640/

13. Bộ đề thi thử Đại học môn Vật lý
http://chukienthuc.com/threads/bo-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly.642/

14. Đề thi thử đại học môn lý 2014 – THPT Cù Huy Cận
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-ly-2014-thpt-cu-huy-can.701

15. Tuyển tập đề thi thử Đại học môn Vật lý 2013 của tập thể thủ khoa ĐH HN và TPHCM
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.813/

16. Tuyển tập đề thi vật lý theo chủ đề
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-theo-chu-de.891/

17. Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn vật lý các trường chuyên 2012 có lời giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/25-de-thi-thu-dai-hoc-truong-chuyen-mon-ly-2012.953/

18. Giải chi tiết đề thi đại học môn vật lý 2013
http://chukienthuc.com/threads/giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-cao-dang-mon-ly-2013.956/

19. Tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn vật lý n ă 2013 các trường chuyên có lời giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/30-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.958/

20. Tuyển tập 69 đề thi thử đại học môn vật lý 2012 có đáp án
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-ly-2012-co-dap-an.959/

21. 40 đề thi thử Đại học môn Vật lý 2013
http://chukienthuc.com/threads/40-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.1671/

22. Tuyển tập đề thi thử đại học môn Lý năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-thu-dai-hoc-mon-ly-nam-2013.1627/

23. 30 đề thi thử Đại học môn vật lý 2014 có hd giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/30-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2014-co-hd-giai-chi-tiet.1705/

Đây chỉ là một phần nhỏ tài liệu luyện thi đại học môn Vật Lý mà mình có và đã chia sẻ lên web. Trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục chia sẻ tài liệu lên website sau đó update lên face cho các bạn. Để theo dõi và cập nhật được các tài liệu mà mình chia sẻ các bạn có thể vào lên chukienthuc.com.

Chúc các bạn học tập tốt! thành công trên con đường mà các bạn đang và sẽ đi.
 
Top Bottom