Tóm tắt văn bản Về luân lý xã hội ở nước ta

T

tvxqfighting

Luân lí xã hội ở nước ta tuyệt nhiên chưa có. Đó là vì người nước ta không biết cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người, không biết cái nghĩa vụ của mỗi người trong nước đối với nhau, dẫn đến tình trạng ai sống chết mặc ai, người này không biết quan tâm đến người khác. Đó là do thiếu ý thức đoàn thể, chưa biết giữ quyền lợi chung, chưa biết bênh vực nhau. Ý thức đoàn thể của dân ta xưa cũng đã có nhưng nay đã xa sút. Sở dĩ thiếu luân lí xã hội là do bọn vua quan chỉ biết quyền lợi ích kỷ của chúng, chỉ biết mua quan bán tước, dân càng nô lệ thì ngôi vua càng lâu dài, bọn quan lại càng phú quí. Chúng chẳng qua là lũ ăn cướp có giấy phép. Nay nước Việt Nam muốn được tự do, độc lập thì trước hết phải tuyên truyền XHCN, phải có đoàn thể lo công ích, mọi người lo cho quyền lợi của nhau.
 
  • Like
Reactions: Bùi Thị Thu Hà
T

thuhuecbq

Luân lí XH ở nứoc ta tuyệt nhiên chưa hề có. Nguyên nhân do thiếu ý thức đoàn thể. VN muốn độc lập tự do thì phải theo CNXH, phải lo công ích và quan tâm tới quyền lợi của nhau
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom