Toán Toán

Lạp Hộ

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng ba 2015
55
16
86
20
Phú Yên
THPT chuyên Lương Văn Chánh
Cho a^3+3ab^2=4
b^3+a^2b=4
a)Tìm P = a+b
b) CMR a=b=1
a) cộng 2 biểu thức lại ta được : a^3+b^3+3ab^2+3a^2b=0 => (a+b)^3=8 ( hằng đẳng thức)=> a+b=2
b) lấy biểu thức trên trừ biểu thức dưới ta được : a^3-b^3+3ab^2-3a^2b=0 => (a-b)^3=0 ( hằng đẳng thức ) => a=b mà a+b=2 => a=b=1 ( đpcm)
 

Nguyễn Kim Ngọc

Học sinh
Thành viên
1 Tháng bảy 2017
179
38
26
18
Nghệ An
PTCS Hồ Tùng Mậu
a) cộng 2 biểu thức lại ta được : a^3+b^3+3ab^2+3a^2b=0 => (a+b)^3=8 ( hằng đẳng thức)=> a+b=2
b) lấy biểu thức trên trừ biểu thức dưới ta được : a^3-b^3+3ab^2-3a^2b=0 => (a-b)^3=0 ( hằng đẳng thức ) => a=b mà a+b=2 => a=b=1 ( đpcm)
sai rồi bạn ơi
dề bài là
a^3+3ab^2=4
b^3+a^2b=4
=> ko áp dụng hằng đẳng thức đcYociexp73
 
Top Bottom