toán vui cơ bản lớp 4

loloda

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
78
8
86
20
Last edited by a moderator:

rikahoang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng một 2016
224
117
164
22
BRVT
Một cửa hàng bán gạo trong 4 ngày , ngày 1 bán 1/3 của 3 ngày kia, ngày 2 bán ½ số gạo 3 ngày kia , ngày 3 bán 1/5 số gạo 3 ngày kia, ngày 4 bán kém ngày thứ 2 là 20kg. tính số gạo bán 4 ngày và mỗi ngày.
Gọi số gạo bán trong 4 ngày lần lượt là : x,y,z,t
ta có:
(1) 3x=y+z+t
(2)2y=x+z+t
(3) 5z=x+y=t
(4) t=y-20
- lấy (2)-(1) => x=[tex]\frac{3}{4}[/tex]y(5)
-lấy (3)-(2)=>z=[tex]\frac{3}{4}[/tex]y(6)
Thay (4),(5),(6) vào (1)=> y=80
=> x=60
z=40
t=60
 
  • Like
Reactions: loloda

Linh6969

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng bảy 2017
63
29
11
18
Thanh Hóa
Ngày thứ hai bán được số đường là: 36 : 3 = 12 kg Ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất số klg đường là: 36 – 12 = 24kg
 
Top Bottom