toan vui, ai giai thu khong

D

doancongdanh

Can10 Lit (lit) Can7 Lit (lit) Can3 Lit (lit)
10 0 0
7 0 3
7 3 0
4 3 3
4 6 0
1 6 3
1 7 2
8 0 2
8 2 0
5 2 3
5 5 0
 
D

doancongdanh

Đem can10 đỏ can3
đemcan3 đổ can7
đem can 10 đổ can3
đem can3 đổ can7
đem can10đổcan3
đem can3 đổ can7
dem can7đổ can10
đem can3 đổ can 7
đem can10đổcan3
đem can3 đổ can7
can7 có 5 lit
 
Q

quycondoraemon

lại toán đố vui ^^! cháu thjk cái này lém nhưng bài nì lâu rùi mà ^^!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Top Bottom