Toán Toán phân chia sắp xếp

Như Tiệp

Học sinh
Thành viên
31 Tháng ba 2017
62
39
46
22
Quảng Ngãi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Một đoàn xe chở 480 tấn hàng. Khi sắp khởi hành có thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 8 tấn. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc, biết rằng các xe chở khối lượng hàng bằng nhau.
Bài 2: Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng không thay dổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng học được chia thành bao nhiêu dãy?
Bài 3: Một phòng họp dự định có 120 người dự họp, nhưng khi họp có 160 người tham dự nên phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy phải kê thêm 1 ghế nữa thì vừa đủ. Tính số dãy ghế sự định lúc đầu. Biết rằng mỗi dãy ghế lúc đầu trong phòng nhiều hơn 20 dãy ghế và số ghế trên mỗi dãy ghế là bằng nhau.
Bài 4: Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày?
Bài 5: Hai ô tô A và B cùng vận chuyển hàng. Theo kế hoạch ô tô A vận chuyển ít hơn ô tô B 30 chuyến hàng. Tìm số chuyến hàng ô tô A phải vận chuyển theo kế hoạch, biết rằng tổng của hai lần số chuyến hàng của ô tô A và ba lần số chuyến hàng của ô tô B bằng 1590
==> Help me
 

gấu bự

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng năm 2017
201
230
119
22
b1
gọi số xe ban đầu là x , số hàng là y
ta có xy=480
(x+3).(y-8)=480
 

gấu bự

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng năm 2017
201
230
119
22
b2 gọi số dãy là x, số ghế trong 1 dãy là y
ta có x.y=360
(x-3).(y+4)=360
 

Vua sư tử (Leo)

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2017
30
25
76
22
Bài 1: Một đoàn xe chở 480 tấn hàng. Khi sắp khởi hành có thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 8 tấn. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc, biết rằng các xe chở khối lượng hàng bằng nhau.
Bài 2: Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng không thay dổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng học được chia thành bao nhiêu dãy?
Bài 3: Một phòng họp dự định có 120 người dự họp, nhưng khi họp có 160 người tham dự nên phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy phải kê thêm 1 ghế nữa thì vừa đủ. Tính số dãy ghế sự định lúc đầu. Biết rằng mỗi dãy ghế lúc đầu trong phòng nhiều hơn 20 dãy ghế và số ghế trên mỗi dãy ghế là bằng nhau.
Bài 4: Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày?
Bài 5: Hai ô tô A và B cùng vận chuyển hàng. Theo kế hoạch ô tô A vận chuyển ít hơn ô tô B 30 chuyến hàng. Tìm số chuyến hàng ô tô A phải vận chuyển theo kế hoạch, biết rằng tổng của hai lần số chuyến hàng của ô tô A và ba lần số chuyến hàng của ô tô B bằng 1590
==> Help me
Bài một bạn gọi một ẩn thôi rồi giải ra ẩn đó là số xe.
 
  • Like
Reactions: Như Tiệp
Top Bottom