Toán 11 Toán olympic

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,149
596
18
Hanoi University of Science and Technology
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
Bài 1
[tex]y=\left | 4(sin^2x+cos^2x)^2-8sin^2xcos^2x+3sin2x-2 \right |+3sin2x-5\\y=|-2sin^22x+3sin2x+2|+3sin2x-5[/tex]
Đặt $sin2x=t$ với $-1 \leq t \leq 1$
Hàm trở thành $y=|-2t^2+3t+2|+3t-5$
BBT:
$
\begin{array}{c|ccccc}
t & -1 & & -\frac{1}{2} & & 1 \\
\hline
y & -5 & & & & 1 \\
& & \searrow & & \nearrow & \\
& & & -\frac{13}{2} & &
\end{array}
$
Vậy $\min_{y}= -\frac{13}{2} , \max_{y}=1$
Bài 2
[tex]\Leftrightarrow |4(sin^6x+cos^6x)+6sin2x-5|=1-3m[/tex]
Xét hàm [tex]y=|4(sin^6x+cos^6x)+6sin2x-5|\\\Leftrightarrow y=|4(sin^4x-sin^2xcos^2x+cos^4x)+6sin2x-5|\\ \Leftrightarrow y=|4(1-3sin^2xcos^2x)+6sin2x-5|\\\Leftrightarrow y=|-3sin^22x+6sin2x-1|[/tex]
Đặt $sin2x=t$ do x thuộc [tex][0;\frac{\pi}{2}][/tex] nên $0 \leq t \leq 1$
HS: $y=|-3t^2+6t-1|$
BBT:
$
\begin{array}{c|ccccc}
t & 0 & & \frac{3-\sqrt{6}}{3} & & 1 \\
\hline
y & 1 & & & & 2 \\
& & \searrow & & \nearrow & \\
& & & 0 & &
\end{array}
$
Thỏa đề: $0 \leq 1-3m \leq 2$
Tương đương $ -\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{1}{3} $
 
  • Like
Reactions: Tungtom

Quyenhoang233

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng sáu 2019
308
76
61
Hà Nội
THPT Kim Liên
Bài 1
[tex]y=\left | 4(sin^2x+cos^2x)^2-8sin^2xcos^2x+3sin2x-2 \right |+3sin2x-5\\y=|-2sin^22x+3sin2x+2|+3sin2x-5[/tex]
Đặt $sin2x=t$ với $-1 \leq t \leq 1$
Hàm trở thành $y=|-2t^2+3t+2|+3t-5$
BBT:
$
\begin{array}{c|ccccc}
t & -1 & & -\frac{1}{2} & & 1 \\
\hline
y & -5 & & & & 1 \\
& & \searrow & & \nearrow & \\
& & & -\frac{13}{2} & &
\end{array}
$
Vậy $\min_{y}= -\frac{13}{2} , \max_{y}=1$
Bài 2
[tex]\Leftrightarrow |4(sin^6x+cos^6x)+6sin2x-5|=1-3m[/tex]
Xét hàm [tex]y=|4(sin^6x+cos^6x)+6sin2x-5|\\\Leftrightarrow y=|4(sin^4x-sin^2xcos^2x+cos^4x)+6sin2x-5|\\ \Leftrightarrow y=|4(1-3sin^2xcos^2x)+6sin2x-5|\\\Leftrightarrow y=|-3sin^22x+6sin2x-1|[/tex]
Đặt $sin2x=t$ do x thuộc [tex][0;\frac{\pi}{2}][/tex] nên $0 \leq t \leq 1$
HS: $y=|-3t^2+6t-1|$
BBT:
$
\begin{array}{c|ccccc}
t & 0 & & \frac{3-\sqrt{6}}{3} & & 1 \\
\hline
y & 1 & & & & 2 \\
& & \searrow & & \nearrow & \\
& & & 0 & &
\end{array}
$
Thỏa đề: $0 \leq 1-3m \leq 2$
Tương đương $ -\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{1}{3} $
Cho em hỏi chỗ hai cái bảng biến thiên, phần -1/2 với (3- căn6)/3 ở đâu ra vậy ạ
 

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,149
596
18
Hanoi University of Science and Technology
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
Cho em hỏi chỗ hai cái bảng biến thiên, phần -1/2 với (3- căn6)/3 ở đâu ra vậy ạ
Là xét dấu của biểu thức trong trị tuyệt đối ấy bạn
$-2t^2+3t+2$ Bấm máy có nghiệm là $t=2$ hoặc [tex]t=\frac{-1}{2}[/tex] ,xét trong đoạn $[-1;1]$
thì:
+. x thuộc $[-1;\frac{-1}{2})$ thì trong trị tuyệt đối âm biểu thức trở thành $y=2t^2-3t-2+3t-5=2t^2-7$ xong tìm giới hạn của hàm này trên $[-1;\frac{-1}{2})$
+. x thuộc $[\frac{-1}{2};1]$ thì trong trị tuyệt đối dương biểu thức trở thành $y=-2t^2+3t+2+3t-5=-2t^2+6t-3$ xong tìm giới hạn của hàm này trên $[\frac{-1}{2};1]$
Gộp lại có cái BBT như trên
Phần dưới tương tự
 
Top Bottom