Toán Toán nâng cao 8

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,433
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
cho x+y=a+b và x^3+y^3=a^3+b^3.chung minh rang x^2+y^2=a^2+b^2
Phải có điều kiện $ x + y \ne 0; a + b \ne 0 $
$ x^3 + y^3 = a^3 + b^3 \\ \Leftrightarrow (x + y)(x^2 - xy + y^2) = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \\ \Leftrightarrow x^2 - xy + y^2 = a^2 - ab + b^2 \\ x + y = a + b \\ \Rightarrow (x + y)^2 = (a + b)^2 \\ \Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 = a^2 + 2ab + b^2 (*)\\ \Rightarrow (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - xy + y^2) = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - ab + b^2) \\ \Leftrightarrow 3xy = 3ab \\ \Leftrightarrow xy = ab \\ (*)\Rightarrow x^2 + y^2 = a^2 + b^2 $
 
Last edited:
  • Like
Reactions: hoangthianhthu1710

0941715419

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
443
100
61
18
Bình Thuận
$ x^3 + y^3 = a^3 + b^3 \\ \Leftrightarrow (x + y)(x^2 - xy + y^2) = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \\ \Leftrightarrow x^2 - xy + y^2 = a^2 - ab + b^2 \\ x + y = a + b \\ \Rightarrow (x + y)^2 = (a + b)^2 \\ \Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 = a^2 + 2ab + b^2 (*)\\ \Rightarrow (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - xy + y^2) = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - ab + b^2) \\ \Leftrightarrow 3xy = 3ab \\ \Leftrightarrow xy = ab \\ (*)\Rightarrow x^2 + y^2 = a^2 + b^2 $
dau sao la gi vay em
 

lehoanganh13121968@gmail.com

Học sinh
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
166
29
49
18
Long An
(x+y)^3-3xy(x+y)=(a+b)^3-3ab(a+b)
=>xY=ab (lý do (x+y=a+b)nếu xem kĩ thì thấy xy=ab)
áp dung vô
ta có
(a+b)^2-2ab=a^2+b^2
(x+y)^2-2xy =x^2+y^2
vì xy=ab =>x^2+y^2=a^2+b^2
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Top Bottom