toán lớp 8 : ôn tập

L

lethikimthoa52

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. cho tam giác ABC . gọi D,E lần lượt là trung điểm của AB,BC.
a. chứng minh tứ giác ADEC là hình thang
b. trên tia đối của tia DE lấy điểm F sao cho DF=DE. chứng minh tứ giác AEBF là hình bình hành
c. với điều kiện nào của tam giác ABC để AEBF là hình vuông
2. thực hiện phép tính :
a. (x+2)(4x+1)
b. (x^3+2x^2-3x+9):(x+3)
3. phân tích đa thức thành nhân tử:
a. 2x-2y+x^2-2xy+y^2
b. (x^2+4)^2-16x^2
c. x^2+8x+15
 
T

trucphuong02

Bài 3:
$a. 2x-2y+x^2-2xy+y^2$
$= 2(x-y) + (x-y)^2$
$= (x-y)(2+x-y)$

$b. (x^2+4)^2-16x^2$
$= (x^2+4)^2 - (4x)^2$
$=(x^2+4-4x)(x^2+4+4x)$
$= (x-2)^2(x+2)^2$

$c. x^2+8x+15$
$= x^2 + 3x + 5x +15$
$= x(x+3) + 5(x+3)$
$= (x+3)(x+5)$
 
Top Bottom