Toán tiểu học Toán l5

serein__

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng tám 2020
7
2
6
20
Hưng Yên
thpt

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Bài 1 : Tìm số tự nhiên x, biết
1<x/3<5/3

Bài 2:
3/4 số tuổi của bố bằng 5/6 số tuổi của mẹ. Tính tỉ số tuổi của bố và mẹ
Bài 1:
[tex]1<\frac{x}{3}<\frac{5}{3}[/tex]
[tex]=>\frac{3}{3}<\frac{x}{3}<\frac{5}{3}[/tex]
[tex]=> x=4[/tex]
Bài 2:
Tỉ số tuổi của bố và mẹ là:
[tex]\frac{3}{4}:\frac{5}{6}=\frac{9}{10}[/tex]
 
Last edited:

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,688
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Bài 1 : Tìm số tự nhiên x, biết
1<x/3<5/3

Bài 2:
3/4 số tuổi của bố bằng 5/6 số tuổi của mẹ. Tính tỉ số tuổi của bố và mẹ
Bài $1$
Ta có :
$1 < \dfrac{x}{3} < \dfrac{5}{3}$
nên $\dfrac{3}{3} < \dfrac{x}{3} < \dfrac{5}{3}$
Khi cùng mẫu ta so sánh :
$3 <x < 5$
nên $x = 4$
Bài $2$ :
Tỷ số tuổi của bố và tuổi của mẹ là:
$\dfrac{3}{4} : \dfrac{5}{6} = \dfrac{9}{10}$
Vậy tỉ số giữa tuổi của bố và tuổi của mẹ là: $\dfrac{9}{10}$
 
Top Bottom