Toán Toán Khó

Mặt Khác Của Tớ

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
5
17
66
Hải Dương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1 :
a)Viết phương trình đường thẳng đi qua O và đi qua M ( 2;4)
b)Viết phương trình (P) dạng y = a[tex]x^2[/tex] đi qua M ( 2;4 )
Bài 2 :Cho (P) y = [tex]\frac{1}{4}x^2[/tex] xác định m để các điểm sau nằm trên P
a) A([tex]\sqrt{2};m[/tex] )
b) B([tex]-\sqrt{2}[/tex];m)

c) C(m;[tex]\frac{1}{4}[/tex] )
 

Trafalgar D Law

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng bảy 2016
441
1,381
236
Ninh Bình
Bài 1 :
a)Viết phương trình đường thẳng đi qua O và đi qua M ( 2;4)
b)Viết phương trình (P) dạng y = a[tex]x^2[/tex] đi qua M ( 2;4 )
Bài 2 :Cho (P) y = [tex]\frac{1}{4}x^2[/tex] xác định m để các điểm sau nằm trên P
a) A([tex]\sqrt{2};m[/tex] )
b) B([tex]-\sqrt{2}[/tex];m)

c) C(m;[tex]\frac{1}{4}[/tex] )
B1
a,
Gọi phương trình đường thẳng đó là y=ax+b
Phương trình đường thẳng đi qua điểm O(0;0) và M(2;4)
[tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}0a+b=0 \\ 2a+b=4 \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}a=2 \\ b=0 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow y=2x[/tex]
b,
Phương trình (P) đi qua điểm M(2;4)
=> 4a=4
=> a=1
=> (P): [tex]y=x^{2}[/tex]
Bài 2
a,
A([tex]\sqrt{2};m[/tex] )
A thuộc (P)
=> [tex]\frac{1}{4}.(\sqrt{2})^{2}=m\Rightarrow m=\frac{1}{2}[/tex]

Các ý b,c tương tự
 
Top Bottom