Toán 10 Toán hàm bậc hai

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,472
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
6. [tex]\left\{\begin{matrix} |x|=13\\ x > 3 \end{matrix}\right. \Rightarrow x=13[/tex]
[tex]\left\{\begin{matrix} x^2+7x+5=13\\ x < 3 \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} x^2+7x-8=0\\ x < 3 \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} (x-1)(x+8)=0\\ x < 3 \end{matrix}\right.\Rightarrow x=1 \vee x=-8[/tex]
Vậy có tổng cộng 3 giao điểm.
10. Chọn D.
Ta thấy [TEX]y=\frac{x^2+3}{x^2-x+1} > 0[/TEX] nên đồ thị nằm hoàn toàn trên trục hoành.
20. Ta thấy tập hợp điểm thỏa mãn là đường thẳng [tex]y=2x-7[/tex] nên chọn D.
 
Top Bottom