Toán 6 Toán đại số 6

cuduckien

Học sinh
Thành viên
28 Tháng bảy 2022
194
130
31
Phú Thọ
Ta có : 1x8y2 chia hết 36 => 1x8y2 chia hết cho 4 và 9 Để 1x8y2 chia hết cho 4 thì y chỉ có thể là : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 vì số nào có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4 thì số đó sẽ chia hết cho 4
Nếu y = 1 thì 1x812 chia hết cho 9 => 1 + x + 8+1+2 chia hết cho 9 => 12 + x chia hết cho 9=> x = 6
Nếu y = 3 thì 1x832 chia hết cho 9 => 1 + x + 8 +3+2 chia hết cho 9 => 14 + x chia hết cho 9 => x = 4
Nếu y = 5 thì 1x852 chia hết cho 9 => 1 +x+8+5+2 chia hết cho 9 => 16 + x chia hết cho 9 => x = 2
Nếu y = 7 thì 1x872 chia hết cho 9 => 1 + x +8+7+2 chia hết cho 9 => 18 + x chia hết cho 9 => x = 0 ;9
Nếu y = 9 thì 1x892 chia hết cho 9 => 1 +x+ 8 + 9 + 2 chia hết cho 9 => 20 + x chia hết cho 9 => x = 7
Vậy y = 1;3;5;7;9 x = 6;4;2;0;9;7
bạn tham khảo nhé.
 
  • Like
Reactions: chuotchitcute2k11
Top Bottom