Toán 6 Toán Đại số 6

chuotchitcute2k11

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
16
13
21
19
Khu 4-Thị Trấn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
Thanh Hóa

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,306
3
4,626
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Cho x thuộc € Z và -567 bé hơn x bé hơn hoặc bằng 567
a) Tính tổng các số nguyên x.
b) Tính tích các số nguyên x.
chuotchitcute2k11a) Tổng các số nguyên [imath]x[/imath] là: [imath]S = (-566) + (-565) + .... + 565 + 566 + 567[/imath]
[imath]S = [(-566 ) + 566 ] + [-565 + 565] + ... + [-1 + 1] + 0 + 567 = 567[/imath]

b) Tích các số nguyên [imath]x[/imath] là: [imath]P =0[/imath]
Vì trong dãy [imath]x[/imath] có chứa số [imath]0[/imath]

Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo thêm tại Tổng hợp kiến thức toán 6
 
Top Bottom