Toán 9 Toán chuyên

Wweee

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2020
188
76
21
18
Hà Nội
GG UwaU
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Cho các số nguyên dương x,y,z và biểu thức
P=[tex]\frac{(x^2-y^2)^3+(y^2-z^2)^3+(z^2-x^2)^3}{x^2(x+y)+y^2(y+z)+z^2(z+x)}[/tex]
Chứng minh rằng P là số nguyên và P chia hết cho 6
2) Cho 19 điểm phâm biệt nằm trong 1 tam giác đều có cạnh bằng 3 , trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng . Chứng minh rằng luôn tìm được 1 tam giác có ba đỉnh là 3 trong 19 điểm đã cho có diện tích không lớn hơn [tex]\frac{\sqrt{3}}{4}[/tex]
 

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
1) Bạn xem lại đề.
2) Chia tam giác đều có cạnh bằng 3 thành 9 tam giác đều có cạnh là 1. 9 tam giác đó có diện tích là [tex]\frac{\sqrt{3}}{4}[/tex]
Theo nguyên lí Đi-rích-lê, tồn tại ít nhất [TEX][\frac{19}{9}]+1=3[/TEX] điểm cùng nằm trong 1 tam giác nhỏ. Tam giác tạo bởi 3 điểm đó có diện tích không lớn hơn tam giác nhỏ. Từ đó ta có đpcm.
 

Wweee

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2020
188
76
21
18
Hà Nội
GG UwaU
Mình nhầm nha sorry bạn :v P=[tex]\frac{(x^2-y^2)^3+(y^2-z^2)^3+(z^2-x^2)^3}{x^2(x+y)+y^2(y+z)+z^2(z+x)+2xyz}[/tex]
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,472
891
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Mình nhầm nha sorry bạn :v P=[tex]\frac{(x^2-y^2)^3+(y^2-z^2)^3+(z^2-x^2)^3}{x^2(x+y)+y^2(y+z)+z^2(z+x)+2xyz}[/tex]
1) Thay $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$ thì rõ ràng $P$ không phải là số nguyên.

Đề đúng phải là $P = \dfrac{A}{B} = \dfrac{(x^2 - y^2)^3 + (y^2 - z^2)^3 + (z^2 - x^2)^3}{x^2(y + z) + y^2(x + z) + z^2(y + x) + 2xyz}$.

Ở lớp 8, có một bài toán khá là kinh điển:
Cho $a + b + c = 0$. Chứng minh $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.

Bạn có thể tự chứng minh lại.

Do đó: tử thức $A = 3(x^2 - y^2)(y^2 - z^2)(z^2 - x^2)$.

Đối với mẫu thì khai triển này quá quen rồi: $B = (x + y)(y + z)(z + x)$.

Từ đó $P = \dfrac{A}{B} = 3(x - y)(y - z)(z - x)$ rõ ràng là số nguyên.

Tới đây bạn có thể đặt $x = y + a$ và $z = x + b$ rồi có $P = -3ab(a + b)$.
Nếu $a$ chẵn hoặc $b$ chẵn thì $P$ chia hết cho $6$. Nếu $a$ và $b$ cùng lẻ thì $a + b$ chẵn, $P$ cũng chia hết cho $6$.

Vậy ta có đpcm.
 
Last edited:
Top Bottom