Toán Toán chứa căn

KenKen23

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
132
59
101
19

Nguyễn Xuân Hiếu

Cựu Mod Toán | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng bảy 2016
1,123
1,495
344
20
Đắk Nông
Bài 1:
DO $\sqrt{a}$ là số hữu tỉ nên:
$\sqrt{a}=\dfrac{c}{d}$
\\\Rightarrow $a=(\dfrac{c}{d})^2$
Do $a$ là số tự nhiên nên $c$ phải chia hết cho $d$.
hay $(\dfrac{c}{d})^2=k^2$($k$ là số tự nhiên)
Do đso $\sqrt{a}=k \in \mathbb{N}$(dpcm)
Bài 2:
Áp dụng bài $1$ thì ta có ngay điều phải chứng minh.
 
Top Bottom