Sinh viên Toán cao cấp

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,035
4,706
764
21
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một doanh nghiệp lựa chọn phương án phân bổ vốn đầu tư vào 3 dự án I, II, III. Số đơn vị ( đv ) việc làm và số đv chất thải tạo ra tính trên 1 đv vốn đầu tư đối với mỗi dự án tương ứng cho trong bảng sau:

Dự ánIIIIII
Số đv việc làm534
Số đv chất thải311
[TBODY] [/TBODY]

Cho biết tổng số vốn đầu tư không quá 60 đv, tổng số việc làm không dưới 230 đv và số chất thải tạo ra vừa đúng 90 đv. Bằng phương pháp khử toàn phần, hãy chỉ ra một phương án phân bổ vốn đầu tư vào cả 3 dự án
 
Top Bottom