Sinh viên Toán cao cấp

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,035
4,706
764
21
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Khảo sát thị trường của 3 loại hàng hóa có liên quan 1, 2, 3. Lượng cung và lượng cầu của loại hàng hóa i là các hàm học thuật phụ thuộc vào giá thị trường $p_i(i=\bar{1,3})$ của cả 3 loại hàng hóa và được cho bởi ;
Hệ phương trình cung :
[tex] \left\{\begin{matrix} q_{1}^{s}=-20+2p_1-\lambda p_2 & & \\ q_{2}^{s}=-10+p_2+p_3 & & \\ q_{3}^{s}=-15+3p_3 & & \end{matrix}\right.[/tex]
Và hệ phương trình cầu:
[tex]\left\{\begin{matrix} q_{1}^{d}=55-p_1-p_2+3p_3& & \\ q_{2}^{d}=30+p_1-2p_2 & & \\ q_{3}^{d}=35+p_1+p_2-p_3 & & \end{matrix}\right.[/tex]
Thị trường hàng hóa i được gọi là cân bằng nếu $q_{1}^{s}=q_{1}^{d}, i=\bar{1,3}$
Hãy lập mô hình cân bằng thị trường của 3 loại hàng hóa trên dưới dạng ma trận. Tìm điều kiện của tham số $\lambda$ để hệ phương trình trong mô hình là hệ Cramer.

Em cần gấp ạaaa
 
Top Bottom