[Toán 9] Tìm GTLN + GTNN

1

1um1nhemtho1

Tìm GTLN và GTNN của:
$\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}$

P/s: tại em không biết gõ công thức thế nào nên đành dùng lời :( mong m.n giúp


ĐK: $x \ge 0$

\Rightarrow $x+\sqrt{x}+1 > 0$
\Rightarrow $\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} \ge 0$

lại có: $(\sqrt{x}-1)^2 \ge 0$
\Leftrightarrow $x+\sqrt{x}+1 \ge 3\sqrt{x}$
\Rightarrow $ \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} \le \frac{1}{3}$
\Rightarrow $0 \le \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} \le \frac{1}{3}$
\Rightarrow....
 
Top Bottom