Toán 9 Toán 9 hình học không gian

dangsonhp2k4@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng ba 2019
1
0
1

Sweetdream2202

Cựu Cố vấn Toán
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,616
1,346
216
24
TP Hồ Chí Minh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
theo công thức thì ta có: [tex]\frac{36}{180}.\pi .r=2\pi => r=10[/tex] cm. vậy nên diện tích hình quạt là [tex]\frac{36}{360}\pi .10^2=10\pi[/tex] [tex]cm^2[/tex]
 
Top Bottom