Toán 9 toán 9 đại số nâng cao

Lee Tuan Canh

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng ba 2021
29
22
6
18
Hải Dương
THPT Thanh Hà
Để Amax thì [tex]\frac{1}{A}[/tex]min

Có: [tex]\frac{1}{A}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{2}{xy}\geq \frac{4}{x+y}+\frac{2}{xy}\geq \frac{4}{\sqrt{2(x^{2}+y^{2})}}+\frac{4}{x^{2}+y^{2}}=\sqrt{2}+1[/tex]

Như vậy : Amax = [tex]\sqrt{2}-1[/tex] ; Dấu "=" xảy ra [tex]\Leftrightarrow x=y=\sqrt{2}[/tex]
 
  • Like
Reactions: Tungtom
Top Bottom