Toán [toán 9] đại số giúp em bài tóan :D

E

evilgirl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Rút gọn :
a) [TEX]\frac{\sqrt{6} + \sqrt{ 14}}{2\sqrt{3}+\sqrt{28} [/TEX]

b) [TEX]\frac{\sqrt{2} + \sqrt{ 3} + \sqrt{ 6} + \sqrt{ 8} + \sqrt{ 16}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4} [/TEX]


Tìm x , biết :
a[TEX]\sqrt{ x} - 5 = 3[/TEX]
b[TEX]\sqrt{ x} - 10 = -2 [/TEX]
c)[TEX]\sqrt{ 2x} - 1 =\sqrt{ 5} [/TEX]
d)[TEX]\sqrt{ 4} - 5x = 12[/TEX]
CHÚ Ý LATEX VÀ TÊN TIÊU ĐỀ
tên tiêu đề ghi rõ [Toán 9]+ nội dung
 
Last edited by a moderator:
N

nhockthongay_girlkute

Tìm x , biết :
a[TEX]\sqrt{ x} - 5 = 3[/TEX]
b[TEX]\sqrt{ x} - 10 = -2 [/TEX]
c)[TEX]\sqrt{ 2x} - 1 =\sqrt{ 5} [/TEX]
d)[TEX]\sqrt{ 4} - 5x = 12[/TEX]
CHÚ Ý LATEX VÀ TÊN TIÊU ĐỀ
tên tiêu đề ghi rõ [Toán 9]+ nội dung
đk :[TEX]x\ge\0[/TEX]
a, PT\Leftrightarrow[TEX]\sqrt{ x} =8[/TEX]
\Leftrightarrow[TEX]x=64[/TEX]
b, PT\Leftrightarrow[TEX]\sqrt{ x} =8[/TEX]
\Leftrightarrow[TEX]x=64[/TEX]
c, [TEX]\sqrt{2x}=\sqrt{5}+1[/TEX]
\Leftrightarrow[TEX]2x=6+2\sqrt{5}[/TEX]
\Leftrightarrow[TEX]x=3+\sqrt{5}[/TEX]
d, [TEX] 5x=-10<=>x=-2 (loai ) [/TEX]
B1 a, [TEX]\frac{\sqrt{6} + \sqrt{ 14}}{2\sqrt{3}+\sqrt{28}}=\frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+\sqrt{7})}{2(\sqrt{3}+\sqrt{7})}=\frac{\sqrt{2}}{2} [/TEX]
 
Last edited by a moderator:
0

0915549009

Rút gọn :
a) [TEX]\frac{\sqrt{6} + \sqrt{ 14}}{2\sqrt{3}+\sqrt{28} [/TEX]

b) [TEX]\frac{\sqrt{2} + \sqrt{ 3} + \sqrt{ 6} + \sqrt{ 8} + \sqrt{ 16}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4} [/TEX]
Chỵ gái chém bài 2 ùi thỳ e chém bài 1 dzậy ;));));))
[TEX]\frac{\sqrt{6} + \sqrt{ 14}}{2\sqrt{3}+\sqrt{28}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{ 14}}{\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{14})}= \frac{1}{\sqrt{2}}[/TEX]
[TEX]\frac{\sqrt{2} + \sqrt{ 3} + \sqrt{ 6} + \sqrt{ 8} + \sqrt{ 16}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{ 3} + \sqrt{4}+ \sqrt{4}+ \sqrt{ 6} + \sqrt{ 8} }{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4} }= 1+\sqrt{2}[/TEX]
Đặt nhân tử chung như bài trên ý :D:D
 
0

0915549009

[TEX]\frac{\sqrt{2} + \sqrt{ 3} + \sqrt{ 6} + \sqrt{ 8} + \sqrt{ 16}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{ 3} + \sqrt{4}+ \sqrt{4}+ \sqrt{ 6} + \sqrt{ 8} }{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4} }= 1+\sqrt{2}[/TEX]
:D:D

Thế này nhé bạn :):) Mình bằng tuổi bạn thui :D:D
[TEX]\frac{\sqrt{2} + \sqrt{ 3} + \sqrt{ 6} + \sqrt{ 8} + \sqrt{ 16}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{ 3} +\sqrt{4}+ \sqrt{2}(\sqrt{ 2} + \sqrt{ 3} + \sqrt{ 4})}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}} =\frac{(\sqrt{2} + \sqrt{ 3} + \sqrt{4})(1+\sqrt{2}) }{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4} }= 1+\sqrt{2}[/TEX]
 
Top Bottom