Toán Toán 8

Kaity Võ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
422
611
219

thienyet1711

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng năm 2015
114
55
69
Thừa Thiên Huế
Kyoto Animation
1. điều kiện [tex]x\neq 1[/tex]
Ta có : [tex]\frac{x^{3}-x^{2}+2}{x-1}=x^{2}+ \frac{2}{x-1}[/tex]
ta thấy [tex]x^{2}[/tex] là đại lượng luôn dương suy ra để A nguyên thì [tex]\frac{2}{x-1}[/tex] phải luôn nguyên
suy ra chỉ có x= -1 ; 1; 0; 2; 3
đồi chiếu điều kiện loại x=1 vậy còn các số x= -1 ; 0; 2; 3
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo
Top Bottom