toán 8

N

nhungle201

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giải các pt sau :

[tex]\frac{1}{2(x+1)}[/text] + [tex]\frac{1}{x+2}[/text] = [tex]\frac{3}{x+3}[/text] rút gọn biểu thức A= ( [tex]\frac{x^2-1}{x^2-9}[/text] - [tex]\frac{x}{x+3}[/text] + [tex]\frac{2}{x-3}[/text] ) : ( 2 - [tex]\frac{x+5}{3+x}[/text] )[/tex]
 
Last edited by a moderator:
P

pinkylun

$\dfrac{1}{2(x+1)} + \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{3}{x+3}$

ĐKXĐ $x \not = -1; x \not = -2; x \not = -3$

$\dfrac{1}{2(x+1)} + \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{3}{x+3}$

$<=>(x+2)(x+3)+2(x+1)(x+3)-6(x+1)(x+2)=0$

$<=>x^2+5x+6+2x^2+8x+6-6x^2-18x-12=0$

$<=>-3x^2-5x=0$

$<=>x(3x+5)=0$

$=>x=0$ hoặc $x=\dfrac{-5}{3}$

Tớ chưa kiểm tra lại nhé :D


b)$A= ( \dfrac{x^2-1}{x^2-9}- \dfrac{x}{x+3} + \dfrac{2}{x-3} ) : ( 2 - \dfrac{x+5}{3+x} ) $

ĐKXĐ $x \not = \pm 3$

$A= ( \dfrac{x^2-1}{x^2-9}- \dfrac{x}{x+3} + \dfrac{2}{x-3} ) : ( 2 - \dfrac{x+5}{3+x} ) $

$A=(\dfrac{x^2-1-x(x-3)+2(x+3)}{(x-3)(x+3)}).\dfrac{3+x}{x+1}$

$A=\dfrac{x^2-1-x^2+3x+2x+6}{x-3}.\dfrac{1}{x+1}$

$A=\dfrac{-5x-5}{(x-1)(x-3)}$

$A=\dfrac{-5}{x-3}$


 
Last edited by a moderator:
Top Bottom