toán 8

N

nhungle201

P

pinkylun

gọi $x$ là vận tốc của xe đạp $(x>0;km)$

$=>3x $ là vận tốc của xe máy

$\dfrac{24}{x}$ là thời gian xe đạp đi

$\dfrac{24}{3x}$ là thơi gian xe máy đi

Vì 1h sau, người đi xe máy cũng đến B và đi đến B trước người đi xe đạp 20 p

$\dfrac{24}{3x}+1+\dfrac{1}{3}=\dfrac{24}{x}$

$=>\dfrac{24}{3x}+\dfrac{4}{3}-\dfrac{24}{x}=0$

$=>24+4x-72=0$

$=>4x=48$

$=>x=12km/h$

$=> $ vận tốc xe đạp là $12km/h$, vận tốc xe máy là $36km/h$
 
Last edited by a moderator:
P

phamhuy20011801

Gọi vận tốc của xe đạp là $x (km/h)$, $x>0$.
Thì vận tốc của xe máy là $3x$
Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường: $\dfrac{24}{x}$ (h)
Thời gian người đi xe máy đi hết quãng đường: $\dfrac{8}{x}$ (h)
Ta có phương trình:
$\dfrac{8}{x}+1=\dfrac{24}{x}-\dfrac{1}{3}$
 
Top Bottom