[Toán 7] Xác định b thuộc Z

N

nguyenbahiep1

nếu đề là thế này

[TEX]x = \frac{12}{b-15}[/TEX]

câu a

[TEX]b \not = 15 \\ b : Z[/TEX]

câu b

[TEX]b > 15 \\ b : Z[/TEX]

câu c

[TEX]b < 15 \\ b : Z[/TEX]
 
C

chienhopnguyen

Ai giúp mình bài toán này với!
x= 12/b-15 với b thuộc Z, xác định để:
a. x là 1 số hữu tỉ
b. x là 1 số hữu thỉ dương
c. x là 1 số hữu tỉ âm
__________________
Bài làm
a)Để x là số hưu tỉ thì x khác 15.
b)x là một số hữu tỉ dương thì b>15
c)Để x là số hữu tỉ âm thì b<15
 
Top Bottom