Toán 6 Toán 6- Đề cương cuối học kỳ 2

Nakki

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng tư 2022
51
41
11
Nghệ An
22.
a,Gọi d là ƯCLN(12n+1,30n+2)
Ta có:
12n+1 ⋮ d=>5.(12n+1) ⋮ d <=> 60n+5 ⋮ d (1)
30n+2 ⋮ d=> 2.(30n+2) ⋮d <=> 60n+4 ⋮d (2)
Lấy (1) trừ cho (2) ta được: 60n+5-(60n+4) ⋮ d <=> 1 ⋮d
=> 12n+1/30n+2 là phân số tối giản.
Phần b tương tự nha e!
 
Top Bottom