Toán tiểu học [Toán 5] Tính S hình thang

N

ndh3011

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Một hình thang có trug bình cộng ha đáy là 30,15 cm. Nếu tăng đáy lớn 5,6 cm thì diện tích hình thang tăng thêm 33,6 cm2. Tính S hình thang đó
2)Dân số huyện Âcứ mỗi năm tăng 2% ( so với số ng` năm trc' ). Hết năm 2001 huyện đó có 3 vạn người. Hỏi hết năm 2003, số dân huyện đó là bao nhiêu ?
3) Khi nhân Âvới số 2,07, Oanh đã quên mất chữ số 0 của số 2,07 nên tích đã thang thêm 9,45. Tìm A
 
D

dragon1102

1) Một hình thang có trung bình cộng độ dài 2 đáy là 30,15 cm. Nếu tăng độ dài đáy lớn 5,6 cm thì diện tích hình thang tăng thêm 33,6 cm2. Tính S hình thang đó
h hình thang đó = 33,6.2/5,6 = 12(cm)
S hình thang đó = 30,15.12 = 361,8(cm^2)
2)Dân số huyện A cứ mỗi năm tăng 2% ( so với số ng` năm trc' ). Hết năm 2001 huyện đó có 3 vạn người. Hỏi hết năm 2003, số dân huyện đó là bao nhiêu ?
hết năm 2003, số dân huyện đó = 30000.(100%+2%)^2003-2001 = 31212(ng`)
3) Khi nhân A với số 2,07, Oanh đã quên mất chữ số 0 của số 2,07 nên tích đã thang thêm 9,45. Tìm A
A = 9,45/(2,7-2,07) = 15
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom