Toán tiểu học Toán 5 : Tính chu vi , diện tích .

L

leanboyalone

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Một hình chữ nhật và một hình vuông có tổng diện tích là 24 [TEX]cm^2[/TEX] (24 centimet vuông) biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông. Tính chu vi của hình chữ nhật, biết hiệu chu vi của hình chữ nhật và hình vuông là 12 centimets

2)Hình thang ABCD (AB<CD) có diện tích là 2008 centimets vuông. M là trung điểm của cạnh bên BC. Nối M với A và D. Tính diện tích tam giác AMD?
 
Last edited by a moderator:
L

leanboyalone

1)Một hình chữ nhật và một hình vuông có tổng diện tích là 24 cm^2 (24 centimet vuông) biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông. Tính chu vi của hình chữ nhật, biết hiệu chu vi của hình chữ nhật và hình vuông là 12 centimets

2)Hình thang ABCD (AB<CD) có diện tích là 2008 centimets vuông. M là trung điểm của cạnh bên BC. Nối M với A và D. Tính diện tích tam giác AMD?

Lâu quá không ai giải giúp nhưng tôi đã tự giải xong.
Vậy coi như đóng topic này
 
L

leanboyalone

1)Một hình chữ nhật và một hình vuông có tổng diện tích là 24 cm^2 (24 centimet vuông) biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông. Tính chu vi của hình chữ nhật, biết hiệu chu vi của hình chữ nhật và hình vuông là 12 centimets

2)Hình thang ABCD (AB<CD) có diện tích là 2008 centimets vuông. M là trung điểm của cạnh bên BC. Nối M với A và D. Tính diện tích tam giác AMD?
giải như sau:

Vẽ hình chữ nhật ABCD (chiều dài là AB) vẽ hình vuông AMND chồng khít lên hình chữ nhật đó Như vậy ta có hình vuông có cạnh bằng chiều rộng của hình chữ nhật.
Ta thấy chu vi hcn hơn chu vi hình vuông ở 2 đoạn MB và NC suy ra Độ dài MB hoặc NC là:
12:2= 6
Diện tích của hinh chữ nhật MBNC chính là 24 cm vuông theo đề bài.
Suy ra độ dài cạnh MN (tức là độ dài chiều rộng hình vuông):
24:6=4 cm
Vậy chiều dài AB 4+6=10
Chu vi hcn ABCD là:
(10+4)x2= 28
 
D

duonghongsonmeo

giải

12:2= 6
Diện tích của hinh chữ nhật MBNC chính là 24 cm vuông theo đề bài.
Suy ra độ dài cạnh MN (tức là độ dài chiều rộng hình vuông):
24:6=4 cm
Vậy chiều dài AB 4+6=10
Chu vi hcn ABCD là:
(10+4)x2= 28
 
Top Bottom