[Toán 5] Tỉ lệ %

B

baobeo3172008

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1:Giá vé vào sân vận động xem bóng đá là 3000 đồng.Sau khi giảm giá vé số người vào xem tăng 25% do vậy doanh thu tăng 12,5% .Hỏi giá vé sau khi giảm là bao nhiêu?
Bài 2:Một người bán lẻ mua một món hàng với giá 24000ddoongf giảm 12,5%.Sau đó ông ta bán lại món hàng với tiền lời 100/3%giá vốn sau khi đã giảm bớt 20%trên giá niêm yết.Hỏi giá ông ta phải niêm yết là bao nhiêu?
Bài 3: Số học sinh dự tuyển vào lớp 6 chuyên của trường Lê Quý Đôn có 65% học sinh là nữ.Nếu bớt đi 75 học sinh nữ đồng thời tăng thêm 75%Học sinh nam thì số học sinh nữ chỉ chiém 60% số học sinh dự tuyển.tính số học sinh dự tuyển?

Chú ý tiêu đề = [Môn + lớp] + tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
D

duc_2605

Bài 3: Số học sinh dự tuyển vào lớp 6 chuyên của trường Lê Quý Đôn có 65% học sinh là nữ.Nếu bớt đi 75 học sinh nữ đồng thời tăng thêm 75%Học sinh nam thì số học sinh nữ chỉ chiém 60% số học sinh dự tuyển.tính số học sinh dự tuyển?

Nam + nữ = 100% gồm 35% và 65%
Sau đó: nam = 35% . 175% = 61,25%
\Rightarrow nữ = 100 - 61,25 = 38,75
Vậy nữ càng giảm thì tỉ lệ càng ít và đương nhiên < 60
\Rightarrow Đề bài sai
 
Q

quocdat25

Bài 1:Giá vé vào sân vận động xem bóng đá là 3000 đồng.Sau khi giảm giá vé số người vào xem tăng 25% do vậy doanh thu tăng 12,5% .Hỏi giá vé sau khi giảm là bao nhiêu?
Bài 2:Một người bán lẻ mua một món hàng với giá 24000ddoongf giảm 12,5%.Sau đó ông ta bán lại món hàng với tiền lời 100/3%giá vốn sau khi đã giảm bớt 20%trên giá niêm yết.Hỏi giá ông ta phải niêm yết là bao nhiêu?
Bài 3: Số học sinh dự tuyển vào lớp 6 chuyên của trường Lê Quý Đôn có 65% học sinh là nữ.Nếu bớt đi 75 học sinh nữ đồng thời tăng thêm 75%Học sinh nam thì số học sinh nữ chỉ chiém 60% số học sinh dự tuyển.tính số học sinh dự tuyển?

Chú ý tiêu đề = [Môn + lớp] + tiêu đề
Bài 1 dễ xơi trước!
Gọi doanh thulà: dt
Gọi số người xem là: n
Gọi giá vé vào sân sau khi giảm giá là: x
Ta có:
[TEX] 100%dt = 100%n * 3000 \Rightarrow \frac{dt}{n}=3000[/TEX];
[TEX] 112.5%dt = 125%n * x \Rightarrow \frac{112.5%dt}{125%n}=x[/TEX]
[TEX] \Rightarrow \frac{112.5}{125%}*\frac{dt}{n} = \frac{112.5%}{125%} * 3000 = 2700 = x[/TEX]
Vậy giá vé sau khi giảm giá là 2700 đ
 
P

phananhbong

Nam + nữ = 100% gồm 35% và 65%
Sau đó: nam = 35% . 175% = 61,25%
\Rightarrow nữ = 100 - 61,25 = 38,75
Vậy nữ càng giảm thì tỉ lệ càng ít và đương nhiên < 60
\Rightarrow Đề bài sai
;);)
;);););)
 
P

phananhbong

Gọi số người xem là: n
Gọi giá vé vào sân sau khi giảm giá là: x
Ta có:
latex.php
;
latex.php

Gọi doanh thulà: dt
Gọi số người xem là: n
Gọi giá vé vào sân sau khi giảm giá là: x
Ta có:
latex.php
;
latex.php

latex.php

Vậy giá vé sau khi giảm giá là 2700 đ
 
Top Bottom