Toán tiểu học [toán 5] Quan hệ độ dài đoạn thẳng.

shorlochomevn@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng chín 2018
847
2,251
256
Bắc Ninh
trường THCS Song Liễu
cho tam giác ABC có AD=1/3AC AE=2xEB BD cắt EC tại K
so sánh BK và KD
@shorlochomevn@gmail.com
cái đề tiểu học...sợ thật....anh mới đọc còn ko dịch nổi điểm D;E ở đâu....
chắc D thuộc AC và E thuộc AB nhỉ....:)
-Xét tam giác ABD và tam giác ABC có chung đỉnh B và A;D;C thẳng hàng
=> S ABD/ S ABC= AD/AC=1/3
tương tự => S BEC/ S ABC=1/3
=> S ABD= S BEC=1/3 S ABC
=> S ABD + S BEC=1/3 S ABC
=> S ADKE+ S BKC + 2.S BEK=2/3 S ABC
-Xét tam giác AEC và tam giác ABC có chung đỉnh C và A;E;B thẳng hàng
=> S AEC/ S ABC= AE/AB =2/3
=> S ADKE+ S BKC + 2.S BEK=S AEC= S ADKE+ S DKC
=> S BKC + 2.S BEK= S DKC
=> S BKC < S DKC
mà 2 tam giác này cùng chiều cao hạ từ C
=> BK< KD
 

Akino Yume

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
699
874
146
Thái Bình
cái đề tiểu học...sợ thật....anh mới đọc còn ko dịch nổi điểm D;E ở đâu....
chắc D thuộc AC và E thuộc AB nhỉ....:)
-Xét tam giác ABD và tam giác ABC có chung đỉnh B và A;D;C thẳng hàng
=> S ABD/ S ABC= AD/AC=1/3
tương tự => S BEC/ S ABC=1/3
=> S ABD= S BEC=1/3 S ABC
=> S ABD + S BEC=1/3 S ABC
=> S ADKE+ S BKC + 2.S BEK=2/3 S ABC
-Xét tam giác AEC và tam giác ABC có chung đỉnh C và A;E;B thẳng hàng
=> S AEC/ S ABC= AE/AB =2/3
=> S ADKE+ S BKC + 2.S BEK=S AEC= S ADKE+ S DKC
=> S BKC + 2.S BEK= S DKC
=> S BKC < S DKC
mà 2 tam giác này cùng chiều cao hạ từ C
=> BK< KD
anh ơi e thấy cách giải của anh có gì đó sai sai , BK phải bằng mấy của KD chứ ạ
 
Top Bottom