Toán tiểu học Toán 5 : Hình tam giác .

B

bindaicasoyou

Last edited by a moderator:
D

duchuy1999

tam giac ABC co dien tich 480 cm2 .M la diem chinh giua cua canh BC ,N la diem chinh giua cua doan AM . Noi BN va keo dai cat AC tai I
* tinh s tam giac BNM
*so sanh AI va IC:khi (165):
nhanh giup minh voi!
minh da sua roi giup minh nhe!

Ta có:S ABM = 1/2 S ABC \Rightarrow S ABM = 480:2 = 240 cm vuông.
Mà S BNM = 1/2 S ABM \Rightarrow S BNM = 240 : 2 = 120 cm vuông.

Phần kia mình cũng đang hơi bí, đành xin lỗi nhé.
 
Q

qthang1998

Giải:
bạn tự vẽ hình nhé mình chỉ hướng dẫn cho cách giải thôi.
nối C với N, ta có tam giác S AMB=S AMC(vì có cùng chiều cao là AM và cạnh đáy BM=MC)
S tam giác ANB= S tam giác NMB(vì có cùng chiều cao BM và 2 cạnh đáy AN=NM)
ta có S tam giác ABM=1/2 S tam giác ABC và S tam giác BNM=1/2 Stam giác ABC suy ra Stam giác BNM=1/2.1/2=1/4 S tam giác ABC.
Vậy S tam giác BNM là:
480:4=120(cm2)
đáp số: 120 cm2
 
T

tranductrien1974

Câu b tương đối khó bởi vì chứng minh vòng vòng 1 chút sử dụng kết quả câu a
Nối CN, ta có S tg NCM=NMB = 120 cm2(chung chều cao hạ từ N và đáy CM=MB).
S tg NCB =120+120 =240 (cm2)
Hai tg ANB và NBC có chung đáy NB và diện tích ANB=1/2dtNBC(SANB=120cm2)
Suy ra Đường cao AE của tam giác ANB = 1/2 đường cao CF của tam giácNBC (dĩ nhiên bạn phải vẽ 2 đường cao vào hình vẽ).
Xét 2 tam giác AIN và INC tac có chung đáy IN và Đường cao AE của tam giác AIN = 1/2 đường cao CF của tam giác INC Suy ra: Dt AIN = 1/2 Dt INC.
- Hai tam giác AIN và INC có: Dt AIN = 1/2 Dt INC và chung đường cao họ từ N xuống AC, suy ra đáy AI của Tgiac AIN = 1/2 đáy IC của tam giác INC.
hay IC=2XAI (Điều phải chứng minh).
 
Last edited by a moderator:
D

duonghongsonmeo

nối C với N, ta có tam giác S AMB=S AMC(vì có cùng chiều cao là AM và cạnh đáy BM=MC)
S tam giác ANB= S tam giác NMB(vì có cùng chiều cao BM và 2 cạnh đáy AN=NM)
ta có S tam giác ABM=1/2 S tam giác ABC và S tam giác BNM=1/2 Stam giác ABC suy ra Stam giác BNM=1/2.1/2=1/4 S tam giác ABC.
Vậy S tam giác BNM là:
480:4=120(cm2)
đáp số: 120 cm2
 
Top Bottom