Toán tiểu học [Toán 5] Hãy tính chu vi hình chữ nhật lúc ban đầu

T

thanchetsitinh

Last edited by a moderator:
H

hiensau99

gọi chiều rộng của hình chữ nhật là a, chiều dài là b
ta có
3(b+3)+3a= 49.5 dm3
=> 9+3b+3a=49.5 dm3
=> 3(a+b)= 40.5dm3
=> a+b= 13.5 dm3
vậy chu vi ban đầu của hình chữ nhật là 13.5*2= 27dm 3
nhớ thanks nha
__________________
 
Top Bottom