Toán tiểu học [toán 5] Diện tích tam giác.

Akino Yume

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
699
874
146
Thái Bình

dangtiendung1201

Cựu Mod Toán
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
1,272
1,359
191
20
Thái Bình
THCS Lương Thế VInh-Thành phố Thái Bình
Câu a
S(AMN)=3/4 S(ANB) vì 2 tam giác chung đường cao hạ từ N xuống AB và AM=3/4 AB
S(ANB)=1/3 S(ABD) cì 2 tam giác chung đường cao hạ từ B xuống AD và AN=1/3 AD
S(ABD)=ABxAD/2 và S(ABCD)=ABxAD
Suy ra S(ABD)=1/2 S(ABCD)
Suy ra S(ANM)=1/8 S(ABCD)
Có S(BMC)=1/4 S(ABC),S(ABC)=1/2 S(ABCD) suy ra S(BMC)=1/8 S(ABCD)
Có S(DNC)=2/3 S(ABD),S(ADC)=1/2 S(ABCD) suy ra S(DNC)=1/3 S(ABCD)
Câu b
Có S(MNC)=S(ABCD)-S(AMN)-S(BMC)-S(DNC)=5/12 S(ABCD)=50 (cm^2)
Bài này dài lại nhiều bước lặp lại nên anh viết tắt.Có gì không hiểu cứ hỏi.
 

Akino Yume

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
699
874
146
Thái Bình
Câu a
S(AMN)=3/4 S(ANB) vì 2 tam giác chung đường cao hạ từ N xuống AB và AM=3/4 AB
S(ANB)=1/3 S(ABD) cì 2 tam giác chung đường cao hạ từ B xuống AD và AN=1/3 AD
S(ABD)=ABxAD/2 và S(ABCD)=ABxAD
Suy ra S(ABD)=1/2 S(ABCD)
Suy ra S(ANM)=1/8 S(ABCD)
Có S(BMC)=1/4 S(ABC),S(ABC)=1/2 S(ABCD) suy ra S(BMC)=1/8 S(ABCD)
Có S(DNC)=2/3 S(ABD),S(ADC)=1/2 S(ABCD) suy ra S(DNC)=1/3 S(ABCD)
Câu b
Có S(MNC)=S(ABCD)-S(AMN)-S(BMC)-S(DNC)=5/12 S(ABCD)=50 (cm^2)
Bài này dài lại nhiều bước lặp lại nên anh viết tắt.Có gì không hiểu cứ hỏi.
anh ơi Sbmc=1/4Sabc vì sao ạ với Sabc=1/2Sabcd nữa
 
Top Bottom