Toán tiểu học Toán 5 ; Diện tích tam giác.

H

harrypham

cho tam giác ABC có cạnh AB=62cm chiều cao ứng với đáy AB=24cm.Trên AB,BC,CA lần lượt lấy các điểm chính giữa là M,N,P .Tính diện tích tam giác MNP:)|

Diện tích tam giác ABC là 24.62=1488 (cm^2)
Bạn chỉ cần CM diện tích tam giác AMP= diện tích tam giác BMN = diện tích tam giác PNC = 1/4 diện tích tam giác ABC
\Rightarrow Diện tích tam giác MNP =1/4 diện tích tam giác ABC = 372 cm^2.
 
P

pandahieu

Biết rồi anh toàn à em tao láy nick hỏi chứ bài ghẻ nay thì đem cho cháu tau làm
 
P

pandathe

Diện tích tam giác ABC là 24.62=1488 (cm^2)
Bạn chỉ cần CM diện tích tam giác AMP= diện tích tam giác BMN = diện tích tam giác PNC = 1/4 diện tích tam giác ABC
Diện tích tam giác MNP =1/4 diện tích tam giác ABC = 372 cm^2.
__________________
Toán học là sự Liên hệ giữa cái nhiệm mầu và vẻ đẹp thuần tuý của chính nó. Cái trừu tượng của toán học sẽ mang đến cái tính lôgic và mang đến tính thực tiễn.
 
Top Bottom