Toán tiểu học [toán 5] Diện tích hình tròn .

Akino Yume

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
699
874
146
Thái Bình

shorlochomevn@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng chín 2018
847
2,251
256
Bắc Ninh
trường THCS Song Liễu
đáy giảm 10% , chiều cao giảm 5%. hỏi diện tích giảm ?%
bán kính hình tròn giảm 20% . hỏi diện tích hình tròn giảm ?%
@shorlochomevn@gmail.com @dangtiendung1201
em muốn tính thể tích hay diện tích?? (có chiều cao mà hỏi diện tích...:D)
diện tích toàn phần = diện tích đáy
dáy giảm 10% => diện tích toàn phần giảm 10%
diện tích hình tròn= bàn kính. bán kính . 3,14
có bán kính giảm 20% => còn 80%
=> diện tích mới = 80% bán kính. 80% bán kính. 3,14
=16/25 diện tích ban đầu
=64% diện tích ban đầu
=> giảm 36%
 

Akino Yume

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
699
874
146
Thái Bình
em muốn tính thể tích hay diện tích?? (có chiều cao mà hỏi diện tích...:D)
diện tích toàn phần = diện tích đáy
dáy giảm 10% => diện tích toàn phần giảm 10%
diện tích hình tròn= bàn kính. bán kính . 3,14
có bán kính giảm 20% => còn 80%
=> diện tích mới = 80% bán kính. 80% bán kính. 3,14
=16/25 diện tích ban đầu
=64% diện tích ban đầu
=> giảm 36%
diện tích anh :p
 
Top Bottom