[Toán 5]Đề thi HSG

Thảo luận trong 'Tổng hợp' bắt đầu bởi hathpt, 21 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 2,399

 1. hathpt

  hathpt Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  1)Tính nhanh:
  11,17+13,19+15,21+...+95,11+97,13+99,15
  2)Tìm a và b biết để số a198b15 chia hết cho 15
  b)Tìm x,biết 2/5 :3/5 * x + 4/7=1/3+4/7
  3)Khi thực hiện phép cộng 2 số thập phân, một bạn học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của số hàng thứ 1 sang bên phải một hàng, do đó kết quả sai tìm được là 692,22.Tìm 2 số đó biết tổng của chúng là 100,56
  4)So sánh A và B:
  A=75/100+18/21+19/32+1/4+3/21+13/32
  B=(27,5*0,1+2,5*0,1)*2
  5)Người ta đào một cái ao hình vuông giữa một khu đất hình chữ nhật. Cạnh ao kém chiều rộng 16m,kém chiều dài 24m.Tính diện tích khu đất biết diện tích hình chữ nhật hơn diện tích ao hình vuông là 544cm2
  6)Tim 1 so co 3 chữ số biết nếu viết thêm 1 chữ số vào bên phải số đó ta được số mới hơn số cũ 2555 đơn vị
  7) Có thể thay các chữ sau bởi chữ số thích hợp được ko?
  HOC HOC HOC+TOT TOT TOT=1234567891
  Chú ý:
  1.Tiêu đề=[Môn+Khối] + Tên Tiêu đề
  2.Đặt tiêu đề phản ánh đúng nội dung bài viên
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2012
 2. 1)Tinh nhanh:
  11,17+13,19+15,21+...+95,11+97,13+99,15
  Cái này thì bạn chỉ cần nhóm các số lại với nhau để tìm được mỗi tổng đều là 108, 3 rồi chuyển tổng đó thành tích .
  2)
  b)Tim x,biet 2/5 :3/5 * x + 4/7=1/3+4/7
  2/3 * x + 4/7 = 19/21
  2/3 * x = 19/21 - 4/7
  2/3 * x = 1/3
  x = 1/3 : 2/3
  x = 1/2
   
 3. kimquynh56

  kimquynh56 Guest

  Bài 1 mình nhớ làm rồi mà quên mất rồi:)
  2. Số chia hết cho 15 thì số đó sẽ chia hết cho 3 và 5
  Mà số này có tận cùng là 5. Vậy số này chia hết cho 5
  Để chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phải chia hết cho 3
  Mà để cho (a+1+9+8+b+1+5) chia hết cho 3 thì a và b sẽ là
  Nếu a=3 và b=0 thì 3+1+9+8+0+1+5=27 chia hết cho 3 (chọn)
  Nếu a=1 và b=2 thì 1+1+9+8+2+1+5=27 chia hết cho 3 (chọn)
  Nếu a=2 và b=1 thì 2+1+9+8+1+1+5=27 chia hết cho 3 (chọn)
  Nếu a=3 và b=3 thì 3+1+9+8+3+1+5=30 chia hết cho 3 (chọn)
  ...
  Bạn tự làm tiếp nhé! Cũng tương tự vậy thôi!

  3 Gọi số thứ 1 là A, số thứ 2 là B
  Theo đề toán, ta có:
  A + B =100,56 (1)
  A*10 + B =692,22 (2)
  Nhân vế (1) cho 10, ta có:
  A*10 + B*10 = 1005,6
  Lấy vế (3) trừ vế (2), ta có:
  A*10 + B*10 = 1005,6
  -
  A*10 + B = 692,22
  ________________________
  B*9 = 313,38
  Vậy số thứ 2 là
  313,38/9 =34,82
  Số thứ 1 là
  100,56-34,82=65,74
  Đáp số: Số thứ nhất 65,74
  Số thứ hai 34,82
  MÌNH LÀM TỚI ĐÂY THÔI NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!:khi (66):
   
 4. muttay04

  muttay04 Guest

  ĐỀ:
  1)Tinh nhanh:
  11,17+13,19+15,21+...+95,11+97,13+99,15
  2)Tim a va b biet de so a198b15 chia het cho 15
  b)Tim x,biet 2/5 :3/5 * x + 4/7=1/3+4/7
  3)Khi thuc hien phep cong 2 so thap phan, mot ban hoc sinh da viet nham dau phay cua so hang thu 1 sang ben phai mot hang, do dos ket qua sai tim duoc la 692,22.Tim 2 so do biet tong cua chung la100,56
  4)So sanh A va B:
  A=75/100+18/21+19/32+1/4+3/21+13/32
  B=(27,5*0,1+2,5*0,1)*2
  5)Nguoi ta dao mot cai ao hinh vuong giua mot khu dat hinh chu nhat.Cnh ao kem chieu rong 16m,kem chieu dai 24m.Tinh dien tich khu dat biet dien tich hinh chu nhat hon dien tich ao hinh vuong la 544cm2
  6)Tim 1 so co 3 chu so biet neu viet them 1 chu so vao ben phai so do ta duoc so moi hon so cu 2555 don vi
  7)Co the thay cac chu sau boi chu so thich hop duoc ko?
  HOC HOC HOC+TOT TOT TOT=1234567891

  BÀI LÀM
  Bài 1:
  11,17+13,19+15,21+...+95,11+97,13+99,15
  Nhóm vào từng cái 1
  Bai 2
  Do a198b15 chia hết cho 15 => a198b15 chia hết cho 3,5
  mà a198b15 tận cùng là 5 =>a198b15 chia hết cho 5
  =>a+1+9+8+b+1+5=24+a+b chia hết cho 3
  =>a+b chia hết cho 3
  =>.................................................................thử các cặp chia hết cho 3
  b)\frac{2}{5}:\frac{3}{5}^x+\frac{4}{7}=\frac{1}{3}+\frac{4}{7}
  =\frac{2}{5}:\frac{3}{5}^x=\frac{1}{3}
  =\frac{3}{5}^x=\frac{6}{5}
  =>.....................................................
  Bài 3
  3 Gọi số thứ 1 là A, số thứ 2 là B
  Theo đề toán, ta có:
  A + B =100,56 (1)
  A*10 + B =692,22 (2)
  Nhân vế (1) cho 10, ta có:
  A*10 + B*10 = 1005,6
  Lấy vế (3) trừ vế (2), ta có:
  A*10 + B*10 = 1005,6
  -
  A*10 + B = 692,22
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2012
 5. Bài 4:
  A = [TEX]\frac{75}{100}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1}{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}[/TEX]
  =[TEX]\frac{3}{4}+\frac{6}{7}+\frac{32}{32}+\frac{1}{4}+\frac{1}{7}[/TEX]
  =[TEX]\frac{4}{4}+\frac{7}{7}+\frac{32}{32}[/TEX]
  =1+1+1
  =3
  B=(27,5 X 0,1 + 2,5 X 0,1) X2
  =0,1 X (27,5 + 2,5) x2
  =1x 30
  = 30
  vì 30>3
  \Rightarrow B>A
  :khi (35)::khi::khi (177)::Mfull::M058:
   
 6. Thi tốt nha em

  Bài 6 :
  Gọi số cần tìm là x
  \Rightarrow Số mới sẽ là 10*x + 1
  Vì số mới hơn số cữ 2555 đơn vị nên ta có:
  10*x-1-x=2555
  9*x=2555+1
  9*x=2556
  x=2556:9
  x=284
  Vậy số cần tìm là 284
  :khi (132)::khi (196)::M058:
   
 7. Còn 2 bài nữa mình chém nốt nhá
  Bài 5:
  Gọi cạnh hình vuông là a.Ta có:
  Điện tích hình chữ nhật là:
  $(a+16)\times(a+24)=a(a+16)+24(a+16)=a\times a+16a+24a+384$(đã học ở lớp 4)
  Ta có:
  $544=a\times a+40a+384-a \times a=40a+384$
  $\rightarrow 40a=544-384=160$
  $\rightarrow a=4$
  Vậy diện tích hình chữ nhật là:
  $(16+4)\times (24+4)=560(cm^2)$
  Đáp số:$560 \ cm^2$
  Bài 7:

  Xét 2 số hạng:
  $\overline{HOCHOCHOC}=3(H+O+C) \vdots 3$
  $\overline{TOTTOTTOT}=3(T+O+T) \vdots 3$
  $\rightarrow \overline{HOCHOCHOC}+\overline{TOTTOTTOT} \vdots 3$
  Mà $1234567891 \not\vdots 3$
  Vì vậy không thể thay được
   

CHIA SẺ TRANG NÀY