Toán 12

huogn1069@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng chín 2017
55
9
11

Dương Bii

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2017
483
472
119
20
Thái Nguyên
Vô gia cư :)
Cho hàm số f(x) = [tex]e^{\sqrt{1+1\frac{x^{2}+1\frac{(x+1)^{2})}{}}{}}}[/tex] biết rằng f(1).f(2).f(3)....f(2017) = [tex]e^{m\frac{n}{}}[/tex]. Với m,n là các số tự nhiên và [tex]m\frac{n}{}[/tex] tối giản. Tính m - [tex]n^{2}[/tex]
$e$ là cái gì vậy bạn ???
 
Top Bottom