Toán 12 Toán 12

  • Thread starter l_u_c_k_y_c2_hp100
  • Ngày gửi
  • Replies 4
  • Views 1,202

L

l_u_c_k_y_c2_hp100

Last edited by a moderator:
F

flying_dance

a, gọi (Q) là mặt phẳng chứa d và d'
n1 là vtcp của d, n1(1,1,1)
n2 là vtpt của (P), n2(1,-3,1)
n là vtcp của d', n(a,b,c)
(Q) có vtptn3=(n,n1)=(b-c,c-a,a-b)
(Q)//oz nên n3.vtcp oz =0
--->a=b (1)
d' thuộc (P) nên n2.n=0
--->a-3b+c=0
thay a=b vào được c=2b
---> n có dạng n(b,b,2b)
ta có thể lấy n(1,1,2)
ta viết được pt mp (Q) qua vtpt và điểm (2/3,-11/3,0) thuộc đường thẳng d
pt(Q) : x-2/3 -y-11/3 =0
từ pt (Q) và (P) ta có điểm giao của 2 mp là I(1,-10/3,-10)
--->pt d' x=1+t
y=-10/3 +t
z=-10 +2t
câu b, ngày mai mình copy lên sau nhé
mệt lắm rồi
 
Last edited by a moderator:
V

vitconbabycry

Vit con xấu xí, vit con khóc (huhuhuuhu)

Cho:
d:
x= 2/3 + t
y=-11/3 + t
z= t
& (P): x-3y+z -1 = 0
a) Viết pt đt d1 là hình chiếu // của d trên mp (P) theo phương Oz .
b) Viết pt đt d2 đi qua gốc tọa độ O , cắt d & // (P)

canh giai:
b) (d2)---O(0;0;0)
---Vtcp(?;?;?)


ta co':do d2 cat d va (P) ta co tich vo^ huong cua vecto chi phuong d va (P) la vec to chi phuong cua (d2)
ne' vtcp d (1;1;1)
vtcp(P)(1;-3;1)
vtcp(d2)(y(d)*z(P)-y(P)*z(d);z(d)*x(P)-x(d)*z(P);x(d)*y(P)-x(P)*y(d)) :((
vtcp(d2)(4;0;-4) :-\" (hihihiihhi)

taco (d2)-----O(0;0;0)
-----vtcp(4;0;-4)
(d2)
x= 4t
y=0 (t thuo^c R)
z=-4t
ok! chuc ban thi tốt nha bạn :khi (110):
 
Top Bottom