Toán 12 Toán 12

B

banmaixanh123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CHO EM HOI BAI SAU:
1) (C) : y= (x^2- 2x+2)/(x - 1)
tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ (C), trục hoành và các đường thẳng:x=2; x=4.
2) trong không gian Oxyz; cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có A(0;0;0);B(1;0;0); D(0;1;0); A'(0;0;1).
a) tính diện tích tam giác AB'C
b) viết pt mặt cầu tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (AB'C)
c) viết pt mf (P) và đi qua điểm M(1;4;9) sao cho mf(P) cắt các tiaOx;Oy;Oz lần lượt tại các điểm I;J;K(I;J;K ko trùng với O) để tổng: OI + OJ+OK đạt GTNN.
3) thế nào là tích có hướng ạ?
 
M

maruko_b1st

1) chỉ cần tính tích phân of y=0 trong khoảng (2;4) (trong khoảng này thì y luôn >0

2) a)tam giác AB'C vuông cân tại B'
nên [tex]S=1/2(AB')^2=1[/tex](đvdt)
b) pt (AB'C) là: -x+y+z=0
--> d(D;(AB'C))=R=[tex]\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]
=> pt mc cần tìm là: [tex]x^2+(y-1)^2+z^2=1/3[/tex]
 
Top Bottom