[toán 12]toán lượng giác nè bà con

T

tuananh213

Last edited by a moderator:
E

eternal_fire

giải dùm tui bài lượng giác này coi mấy sư

[tex]2cos x+\frac{1}{3}cos^2( x+\large\pi)= \frac{8}{3}+sin 2x+ 3cos( x+\frac{\large\pi}{2})+ \frac{1}{3}sin^2x[/tex]
;)

Pt đã cho tương
[TEX]2cosx+\frac{cos^2x}{3}=\frac{8}{3}+sin2x-3sinx+\frac{sin^2x}{3}[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow 6cosx+(1-2sin^2x)-8-3sin2x+9sinx=0[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow 6cosx-6sinxcosx+9sinx-7-2sin^2x=0[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow 6cosx(1-sinx)+(1-sinx)(2sinx-7)=0[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow (1-sinx)(6cos+2sinx-7)=0[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow sinx=1[/TEX] hoặc [TEX]6cosx+2sinx=7[/TEX](vô nghiệm,áp dụng bu-nhi)
 
Top Bottom