toán 12 . Áp dụng đạo hàm

_Diêm Đăng Trường

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng tám 2017
42
19
16
22
Bắc Giang
những phương trình trùng phương thì luôn cân tại điểm cực trị x=0
[tex]\large y'=-4x^4+16m^2x;y'=0<=>x=0;x=\pm 2m[/tex]
3 điểm cực trị của DTHS: [tex]\large A(0;-2);B(2m;16m^2-2);C(-2m;16m^2-2)[/tex]
\overrightarrow{AB}=(2m;16m^2);\overrightarrow{AC}=(-2m;16m^2)=>AB=AC
Gọi I là trung điểm AB =>I(0;16m^2-2)=>
[tex]\large I(0;16m^2-2)=>\overrightarrow{IB}=(2m;0)=>IB=2m;\overrightarrow{IA}=(0;-16m^2)=>IA=16m^2[/tex]
để 3 cực trị tạo thành tam giác vuông => IA=IB=>m=\frac{1}{8}
mình nghĩ chắc là như thế này
 

_Diêm Đăng Trường

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng tám 2017
42
19
16
22
Bắc Giang
png.latex

3 điểm cực trị của DTHS:
png.latex

[tex]\overrightarrow{AB}=(2m;16m^2);\overrightarrow{AC}=(-2m;16m^2)=>AB=AC[/tex]
Gọi I là trung điểm AB =>
png.latex

để 3 cực trị tạo thành tam giác vuông => [tex]IA=IB=>m=\frac{1}{8}[/tex]
trên minh bị lỗi :v nick mình chưa chỉnh sửa được nên bạn nhìn bài dưới này nha
 

_Diêm Đăng Trường

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng tám 2017
42
19
16
22
Bắc Giang
ở trên mình sai, ở đây mới đúng nha bạn, mod đi qua thì đừng đánh dấu mình spam, xóa 2 bài trên hộ mình :D
png.latex

3 điểm cực trị của DTHS: [tex]\large A(0;-2);B(2m;16m^4-2);C(-2m;16m^4-2)[/tex]
[tex]\large \overrightarrow{AB}=(2m;16m^4);\overrightarrow{AC}=(-2m;16m^4)=>AB=AC[/tex]
Gọi I là trung điểm AB =>[tex]\large I(0;16m^4-2)[/tex]
[tex]\large \overrightarrow{IB}=(2m;0)=>IB=2m[/tex]
[tex]\large \overrightarrow{IA}=(0;16m^4)=>Ia=16m^4[/tex]
để 3 cực trị tạo thành tam giác vuông => IA=IB=>m=\frac{1}{2}
 
  • Like
Reactions: narsasu
Top Bottom