[Toán 11] Giải pt lượng giác

T

trungtin719.tt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người giải giùm mình câu này với, mình mới học nên chưa làm dạng có hệ số tự do bao giờ. Mong mọi người giải nhanh và chi tiết giùm mình nha.

sinx.sin4x - [TEX]sin_^2[/TEX]2x = 4[TEX]sin_^2[/TEX](pi/4 - x) - 7/2

pi là số pi ấy, mình k bít cách viết nên dùng tạm.
 
L

luantran1997

xin lỗi, bạn có thể xem lại đề không? nếu đề thế này:
[tex]\Leftrightarrow sin(x)cos(4x) - sin(2x)^2 = 4sin(pi/4 - x)^2 - \frac{7}{2}[/tex] thì:

[tex]\Leftrightarrow sin(x)cos(4x) - ( \frac{1 + cos(4x)}{2}) = -2 sin(x) - \frac{3}{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2sin(x)cos(4x) + cos(4x) = -4 sin(x) -2[/tex]

[tex]\Leftrightarrow (2sin(x) +1)(cos4x - 2) = 0[/tex] .

tới đây là được rùi, đề như bạn ra mình chưa thấy có hướng giải nào thích hợp, bạn xem lại đề thử nha!
 
Top Bottom