[Toán 10] Violympic

N

noinhobinhyen

(P) đi qua (8;0) => $64a+8b+c=0$

đỉnh $(6;12)$

=>$12a+b=0$

và $36a+6b+c=12$

...
 
S

sandy_15

Hãy click vào Gửi yêu cầu để xem kết quả.

di wa A(8,0)=>0=64a+8b+c
I(6,12)
=>-b/2a=6
(-b^2+4ac)/4a=12
gjai he ra la dk
 
Top Bottom