[Toán 10] Tam thức bậc hai

K

khachai12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

bài 1:tồn tại hay không các số nguyên a, b, c (a,b khác 0) sao cho với mọi số nguyên dương n đều tồn tại các số nguyên x thoả mãn ax^2 + bx + c = n!
bài 2: cho tam thức f(x)=ã^2+1998x+c, với a, c thuộc Z, |a| <2000, |c|<2000 và f(x) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2. chứng minh: |x1-x2|>=1/998
 
Top Bottom