[Toán 10] Ôn tập kiểm tra học kì

H

hocmai.toanhoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các em!
Các em cùng nhau vào topic này ôn tập các dạng bài về hàm số có trong đề thi học kì I nhé!
Mở đầu các em cùng nhau làm bài sau nhé!
Bài 1: Cho hàm số [TEX]y=0,5x^2+mx+2,5[/TEX]
a) Tìm m sao cho đồ thị của hàm số nói trên là parabol nhận đường thẳng[TEX] x=-3[/TEX]làm trục đối xứng.
b) Với giá trị tìm được của m, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số đó.
c) Đường thẳng [TEX]y=2,5[/TEX] cắt parabol vừa vẽ tại hai điểm. Tính khoảng cách giữa hai điểm ấy.
Bài 2: Xác định hàm số [TEX]y=f(x)[/TEX], biết rằng đồ thị của nó là một đường thẳng song song với đường thẳng [TEX]y= - \sqrt{3}x[/TEX] và cắt trục tung tại điểm A có tung độ bằng 2.
 
T

teenboya8

Chào các em!
Các em cùng nhau vào topic này ôn tập các dạng bài về hàm số có trong đề thi học kì I nhé!
Mở đầu các em cùng nhau làm bài sau nhé!

Bài 2: Xác định hàm số [TEX]y=f(x)[/TEX], biết rằng đồ thị của nó là một đường thẳng song song với đường thẳng [TEX]y= - \sqrt{3}x[/TEX] và cắt trục tung tại điểm A có tung độ bằng 2.
Em làm bài 2: Thầy xem có đúng không nhé!
Gọi đường thẳng có dạng: [TEX]y=ax+b[/TEX]
Hai đường thẳng // khi a=a' vậy ta có [TEX]a=-\sqrt{3}[/TEX]
Đường thẳng cắt trục tung khi x = 0; y = b.
Vậy ta có: [TEX]b=2[/TEX]
Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là:
[TEX]y=-\sqrt{3}x+2[/TEX]
Ai còn dạng bài nào nữa thì đưa lên mọi người tham khảo nhé!
 
Top Bottom